Laddar filmen...

Kådiskollen

Uppdraget

RFSU AB är marknadsledande på kondomer och glidmedel i den nordiska handeln. För att ytterligare stärka sin position har RFSU under flera år genomfört Kådiskollen – nordens största undersökning om attityder och beteenden inom kondomanvändning. Det är en återkommande rapport som gjordes för första gången år 2009.

Uppdraget som Agency fick inför 2016 var att utöka Kådiskollens mediala vinklar och generera fler genomslag och intervjutillfällen jämfört med rapportsläppet för tre år sedan. RFSU AB ville även öka Kådiskollens digitala närvaro och spridning i sociala medier.

Målsättningkadiskollen

– Belysa RFSU:s expertkunskap inom sex- och samlevnad samt kropp
och välbefinnande
– Skapa intervjutillfällen för RFSU:s talespersoner med svensk dagspress
– Generera fler och längre artiklar än när Kådiskollen genomfördes
för tre år sedan
– Öka rapportens digitala närvaro

Genomförande

Genom undersökningen gavs RFSU möjligheten att djupdyka ner i nordbornas sex- och kondomvanor. Förutom frågor om kondomanvändning så kartlades också hur nöjda nordborna var med sitt sexliv, inställningen till digital dejting
samt synen på otrohet online och parallella relationer.

Visste du till exempel att bara att fyra av tio svenskar är helt nöjda med sitt sexliv? Främsta anledningarna till missnöjet var att man inte ligger tillräckligt ofta eller för att man saknar någon att ha sex med. Eller har du koll på att hälften av alla svenskar förknippar otrohet med att partnern har flirtat på nätet? Var åttonde kände sig även bedragen om partnern kollar på porr.

Agency paketerade alla insikter i Kådiskollen 2016 och ansvarade för såväl produktion av copy som layout. Utifrån rapportens olika kapitel utformades sedan flera medialt intressanta vinklar som togs ut i form av pressmeddelande och infografik. För att öka närvaron digitalt skapades dessutom en informativ film som skildrade Kådiskollens allra mest intressanta insikter. Filmen kunde smidigt brytas ut i kortare videosnuttar så att kommunikationen av Kådiskollen i sociala medier kanalanpassades på bästa sätt.

kadiskollen-genomslag

Resultat

Kådiskollen 2016 skapade ett stort medialt intresse vilket gav RFSU utrymme att prata om svenskarnas kondomanvändning och samtidigt befästa sin marknadsledande roll inom kondomåterförsäljning.

RFSU:s talespersoner blev inbjudna till ett flertal TV-program och nyhetssoffor för att prata om svenskarnas sex- och kondomanvändning. TT Nyhetsbyrån rapporterade vid fyra olika tillfällen om Kådiskollen vilket gjorde att en majoritet av Sveriges största dagstidningar, kvällstidningar och magasin uppmärksammade rapporten flera gånger. Dessutom intervjuades RFSU:s sexologer av såväl dagstidningar som radioprogram vilket ledde till flera djupgående artiklar. Kådiskollen 2016 fortsatte få genomslag efter avslutad kampanjperiod i både podcasts och lifestyle-magasin där resultatet användes som faktaunderlag.

Antalet nyhetsklipp om Kådiskollen ökade med drygt 200 procent jämfört med förra gången undersökningen genomfördes. Totalt resulterade Kådiskollen 2016 i över 320 genomslag vilket motsvarade en räckvidd på drygt 111 miljoner läsare/lyssnare/tittare. Rapportens PR-värde beräknades uppgå till över 18 miljoner kronor.

Spara

Spara

Spara