#MyGeneration

#MyGeneration

Bakgrund och uppdrag

Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet. Företaget har mer än 30 000 anställda i 21 länder över hela världen, 2 000 av medarbetarna finns utspridda på sex orter i Sverige. De flesta av företagets anställda är unga och får sitt allra första jobb på Transcom. På arbetsmarknaden ses unga ofta som krävande, kritiska och lata. Transcoms medarbetare är ett tydligt bevis på att det inte stämmer.

Agency fick därför i uppdrag att ta fram en kampanj som bidrar till att förändra arbetsmarknadens syn på unga medarbetare genom både medialt genomslag och spridning i sociala medier. Målsättningen med kampanjen var att öka kännedomen för Transcom och deras employer brand samt få in fler jobbansökningar inför sommaren.

Genomförande

För att förändra bilden kring dagens ungdomar på arbetsmarknaden tog Agency fram idén och kampanjen #MyGeneration: En aktivitet med Instagram som bas och ett samarbete med fyra utvalda influencers. Grunden till aktiviteten utgjordes av en undersökning om upplevelsen av att vara ung på jobbet. Syftet med kampanjen var att ta ställning för och hylla duktiga unga personer på arbetsmarknaden. #MyGeneration genomfördes under våren 2016.

Instagram-tävling
#MyGeneration-kampanjen bestod av en Instagram-tävling som riktade sig till unga vuxna där de fick chansen att berätta om en person i deras närhet som inspirerat dem i deras karriär eller yrkesliv. Den person som gav den mest spännande motiveringen vann en resa till Amsterdam med ett besök på Netflix och även coaching för att nå sina karriärmål.

Samarbete med influencers
I samband med tävlingen samarbetade Transcom med fyra utvalda ambassadörer som är inspirationskällor för många unga: Viktor Frisk, Ellen Bergström, Michaela Forni och Daniel Redgert. De berättade om sina egna erfarenheter och hjälpte till att sprida tävlingen och kampanjens budskap.
influencers_mygenUndersökning
I samband med kampanjen togs det även fram en undersökning som handlade om unga och deras karriär samt hur de bemöts på arbetsmarknaden. Undersökningen resulterade i många viktiga insikter om hur det är att vara ung på jobbet som kommunicerades genom ett antal pressmeddelanden.

Resultat

Transcom ökade sitt följarantal på Instagram och ett trettiotal ungdomar deltog i tävlingen. Dagstidningar, lokalmedier och branschpress skrev också om #MyGeneration och Transcom. Genom PR-aktiviteterna fick Transcom möjlighet prata om sitt budskap och kommunicera varumärket på ett effektivt sätt. Totalt resulterade kampanjen i att Transcom fick in hela 50 nya jobbsansökningar till företaget.
svd-mygen

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara