Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SKANSKA

#ettegethem

Hundratusentals unga vuxna står idag utan egen bostad och många kommer att få vänta i flera år innan de kan flytta till ett eget hem. För att få bukt med problemet krävs det fler bostäder och en ökad rörlighet bland bostadsägare.

Målet med kampanjen var att synliggöra hur unga vuxnas välmående påverkas av bostadsbristen och aktiviteten bestod av fyra delar:
– Statistisk undersökning
– Psykologisk analys
– Unga vuxnas bostadsberättelser
– Samarbeten med influencers

Nationell undersökning
För att få djupare kunskap kring hur bostadskrisen påverkar de ungas liv genomfördes en rikstäckande Sifo-undersökning. Resultatet visade tydligt att bristen på bostäder påverkar ungas familjerelationer, framtidsplaner och välmående på ett negativt sätt.

Var tredje ung vuxen saknar till exempel ett eget hem. De bor istället hemma hos föräldrar, vänner, är inneboende eller har ett andra- eller tredjehandskontrakt. Var fjärde person mellan 18 och 30 år som har haft svårt att hitta eget boende svarade att de har mått dåligt i längre perioder. Dessa insikter och många fler kom sedan att ligga till grund för kommunikationen.

Skanska vill som byggbolag och samhällsutvecklare bidra till en fungerande bostadsmarknad. Agency fick därför i uppdrag att presentera en aktivitet som kunde generera medialt intresse och som också tog ett bredare grepp kring frågan om bostadsbristen. Aktiviteten skulle samtidigt uppmärksamma vilka effekter bostadsbristen skapar för unga vuxna och i slutändan även på samhället i stort. 

Målsättning
– Belysa hur unga vuxna och föräldrar påverkas av bostadsbristen
– Nå och engagera målgruppen unga vuxna
– Ge Skanska möjlighet att presentera lösningar på bostadsbristen

Genomförande
I Sverige skrivs det löpmeter om bostadsmarknaden varje vecka. Diskussionerna handlar dock främst om ekonomiska effekter av bostadsbristen. Men vilka emotionella och psykologiska följder

har egentligen dagens bostadsmarknad på unga? Agency tog avstamp i denna fråga och skapade bostadskampanjen #EttEgetHem.

Psykologens analys
För att ta reda på hur människor påverkas emotionellt av att inte ha ett eget hem tog Agency hjälp av Jenny Rickardson, legitimerad psykolog på Psykologifabriken. Hon fick ta del av undersökningen och analyserade därigenom hur bostadsbristen påverkar unga på ett personligt plan.

Ungas berättelser
Agency skapade även en hemsida för kampanjen; ettegethem.skanska.se. Där presenterades unik statistik om bostadsmarknaden, vanligt förekommande myter och psykologiska analyser kring bostadsbristen. På sajten fick unga även möjligheten att skicka in sina egna bostadsberättelser och det resulterade i en mängd berättelser från unga vuxna runt om i hela Sverige. Genom att dela med sig av egna erfarenheter på bostadsmarknaden tävlade unga samtidigt om en värdecheck på 10 000 kronor på en av Sveriges största inredningsbutiker.

Samarbeten med influencers
För att nå målgruppen i flera olika kanaler inleddes samarbeten med tre välkända svenska bloggare som alla har erfarenheter av bostadsmarknadens baksida.

Linn Herbertsson: ”Känslan den dagen då man inser att man för första gången bor i en lägenhet som ingen kan slänga ut en från var fantastisk.”
Lisa Olsson:
”Efter heltidsjobb med hyresletande på Facebook och via vänner hamnade jag till slut i Stockholm – där jag förflyttade mig runt i olika lägenheter i andrahand.”
Gustav Broström: ”Och nu då? Lägga sitt livs besparingar på ett kyffe? Bostadsbristen är akut och den påverkar unga människors liv och välmående.”

Resultat
Dagstidningar, lokalmedier över hela landet och branschpress skrev om både bostadskampanjen #EttEgetHem och Skanska. Genom PR-aktiviteten kunde Skanska tala med en svårfångad målgrupp och kommunicera förslag på lösningar kring dagens bostadsbrist. Dessutom kunde byggbolaget ytterligare etablera sig som en samhällsutvecklare som aktivt bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad. Totalt exponerades 3,9 miljoner svenskar för kampanjen och det totala PR-värdet landade på 2,9 miljoner kronor.