Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

lelo

lelo dot

brief

För att uppmärksamma lanseringen av LELOs nya produkt LELO DOT fick Agency i uppdrag att genomföra ett lanseringsevent. Eventet syftade till att skapa uppmärksamhet och synlighet kring produkten. Utöver det bestämda temat ”futurism” hade Agency stort utrymme att ta fram egna kreativa idéer för lanseringen.

Event - Medierelationer - Influencer marketing - Content Marketing

projektet

För att uppnå så mycket synlighet kring produkten som möjligt planerades och genomfördes ett influencer-event. Inbjudan skickades till en blandad målgrupp av både större influencers, personer som passade in på temat eller var rätt målgrupp för produkten. Alla uppmanades att klä sig efter temat, allt för att skapa ett så fotovänligt event som möjligt.

Under eventet presenterades produkten på flera olika sätt. Exempel på synlighet under eventet var drinkar med logotypen, ett specialdesignat lyckohjul och utlottning av

produkter, en upplyst piedestal där produkten visades likt en kronjuvel och en fotovägg med produkter. Under eventet fanns flera tillfällen där besökarna fick se, känna på och ta bilder med produkten vilket resulterade i bra synlighet i och spridning i sociala medier. En fotograf tog bilder på besökarna vilket resulterade i ännu större spridning och över en längre tid. Eventet överträffade alla förväntningar på räckvidden.