Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

sveriges bostadsrättscentrum

bostadsrättsrapporten

brief

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum är branschspecialisten som kan allt om bostadsrätter och fastighetsförvaltning. Idag hjälper de runt 4 600 bostadsrättsföreningar med allt från stambyte och stadgeändringar till rabatter och flerårsbudgetar. Agencys uppdrag var att stärka SBC:s varumärke och positionera företaget som ledande experter inom bostadsrätter. Resultatet blev Sveriges Bostadsrättsrapport – en rapport som lanserats varje år sedan 2018 och blivit en röd tråd i SBC:s kommunikation.

Copy – Grafisk design - Medierelationer

projektet

Sveriges Bostadsrättsrapport lanseras för sjätte året i rad och är baserad på en statistiskt säkerställd undersökning bland svenska bostadsrättsägare över hela landet. I undersökningen tar man reda på hur bostadsrättsägare ser på sådant som rör SBC:s verksamhet och expertområden. Detta år innehöll rapporten fem kapitel på ämnena ekonomi, juridik, underhåll och drift, energi samt framtidens bostadsrättsförening. Insikterna från undersökningen presenteras i form av en tryckt och digital rapport, där läsaren får en unik inblick i vad bostadsrättsägare tycker och tänker kring allt som har med bostadsrättsföreningen att göra.

Innehållet i rapporten kommuniceras kontinuerligt under hela året, främst genom traditionell PR men även via SBC:s egen hemsida och digitala kanaler. Sedan den första rapporten lanserades har den fått ett stort genomslag och skapat återkommande kommunikationstillfällen för SBC:s experter i tidningar, radio och tv. Rapporten har blivit ett viktigt verktyg som möjliggör för SBC att lyfta sin expertis och bli en tongivande röst i frågor som rör bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.