Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

NREP

NREP LIVING

BRIEF

Stort intryck, litet avtryck – så lyder NREPs budskap för deras bostad- och stadsutvecklingssatsning.  NREP i många år lagt stor energi på att ta sig an hållbarhetsfrågan. Alltid utifrån de tre perspektiven socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För att skapa uppmärksamhet kring NREP Living fick Agency uppdraget att ta fram ett varumärkeskoncept för NREP Living i ett projekt som kom att kallas för Framtidens stad.

Branding – koncept – art direction – grafisk design – filmproduktion

PROJEKTET

NREP Living är en bostadsinnovatör med visionen att berika människors liv. NREP Living ingår i NREP-koncernen, som är en ledande bostadsaktör i Köpenhamn och Helsingfors. För att bygga varumärke för NREP Living i samband med deras bostadssatsning i Sverige tog Agency fram ett grafisk koncept, en företagspresentation och en konceptfilm för verksamheten. 

Materialets syfte var att ge energi, väcka nyfikenhet och bidra till att fler kommuner får upp ögonen för NREP Living. Projektet som kom att kallas Framtidens stad gav ett nytt uttryck för vad bostads- och stadsutveckling kan innebära och förmedlade med känsla de viktigaste stöttepelarna i NREP Livings arbete – att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.