Möt våra nya kollegor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Möt våra nya kollegor

Agency är glada över att få presentera fyra nya fantastiska kollegor. Vi säger varmt välkomna till Victoria, Lova, Samuel och Jasmine!

VICTORIA ADAMCZAK

Victoria kommer närmast från e-handelsföretaget Nelly.com och ansluter nu till Agency som PR-assistent. Hon har studerat Business & Marketing på Stockholm School of Business och har tidigare erfarenhet från byrån Redgert Comms samt marknadsföring på Studentwork.

LOVA HJERTBERG

Lova tog nyligen examen från Södertörns Högskola där hon läst journalistik och ansluter nu till Agency som PR-assistent. Närmast kommer Lova från en praktik på PR-byrån JMWGolin samt arbete på börsnoterade konsultbolaget WSPs kommunikationsavdelning vid sidan av studierna.

SAMUEL LAKÉN

Samuel ansluter till Agency som PR-konsult. Han har en fil.kand. i statsvetenskap och en högskoleexamen i retorik från Örebro universitet. Samuel kommer närmast från rollen som Researcher på New Republic PR.

JASMINE SOWOUD

Jasmine kommer närmast från rollen som kommunikatör på Svenskmärkning AB. Nu ansluter hon till Agency som PR & kontorsassistent. Jasmine har en kandidatexamen iDigitala Kulturer samt en masterexamen i Strategisk Kommunikation från Lunds Universitet.

Meet our new colleagues

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Meet our new colleagues

Agency is pleased to introduce four new fantastic colleagues. We warmly welcome Victoria, Lova, Samuel and Jasmine.

VICTORIA ADAMCZAK

Victoria comes most recently from the e-commerce company Nelly.com and now joins Agency as a PR-Assistant. She has studied Business and Marketing at the Stockholm School of Business and has previous experience from the agency Redgert Comms and of marketing at Studentwork.

LOVA HJERTBERG

This summer, Lova graduated from Södertörn University, where she studied journalism and now, she joins Agency as a PR-Assistant. Lova joins from an internship at the PR agency JMWGolin and work at the consulting firm WSP’s communications department, combined with her studies.

SAMUEL LAKÉN

Samuel joins Agency as a PR-Consultant. He has a Bachelor’s degree in political science and a college degree in rhetoric from Örebro University. Samuel comes most recently from the role of Researcher at New Republic PR.

JASMINE SOWOUD

Jasmine most recently comes from the role of Communicator at Svenskmärkning AB. She now joins Agency as a PR & Office Assistant. Jasmine has a Bachelor’s degree in Digital Cultures as well as a Master’s degree in Strategic Communication from Lund University.