Debattartiklar: Så placerar ni er hjärtefråga i samhällsdebatten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Debattartiklar: Så placerar ni er hjärtefråga i samhällsdebatten

Att ett företag, organisation eller varumärke står för något är eftersträvansvärt. Det skapar positiva ringar på vattnet, både hos omvärlden men även internt bland medarbetarna. Att inte bara fokusera på den egna affären och verksamheten utan att även aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling är något fler bör prioritera. Men hur paketerar man sina åsikter och ambitioner på ett lämpligt sätt?

en bild på en penna som ska skriva en debattartikel

En välsvarvad debattartikel ringar på ett tydligt sätt in vilken fråga ni vill påverka. Behöver regeringen förändra en specifik lag som gör mer skada än nytta? Eller handlar det om ett samhällsproblem som ni har lösningen på? Att aktivt ta ställning visar att ni är en engagerad aktör som inte nöjer er med att stå vid sidan av.

Men för att lyckas med en debattartikel är det viktigt att skriva den på rätt sätt. Fel utförd kommer artikeln inte lyckas med att varken övertyga, engagera eller få människor att agera. För att lyckas behöver ni bland annat gjuta samman sakliga argument, en väl avvägd tonalitet och en sylvass slutsats. Något som inte är helt okomplicerat.

Här kommer därför några tips som kan vara värdefulla att tänka på inför att ni påbörjar skrivandet av er debattartikel.

1. Tala till både hjärna och hjärta

Debattartiklar är ett verktyg för att ta ställning och visa att ni är aktiva i samhällsdebatten. Det är också ett smart sätt för både företag och organisationer att lyfta upp sin hjärtefråga på dagordningen och påverka politiker och andra samhällsaktörer. Använd gärna siffror och fakta i argumentationen, men glöm inte att debattartikeln bör tala till både hjärna och hjärta.

2. Minimera antalet budskap

Även om det är flertalet saker ni vill förändra är det klokt att minimera antalet budskap och vara tydliga med vad ni vill att artikeln ska ändra på. Ge konkreta förslag på hur det ska gå till. Ingen vill läsa en spretig debattartikel utan vassa förslag. Fatta er hellre kort och tydligt än långt och för formellt.

3. Betona samhällsintresset

Det är viktigt att ni betonar allmänintresset i frågan. Att bara utforma argument som enbart talar för just er vinning väcker sällan känslor hos en bredare allmänhet och kan uppfattas som reklam. Att enbart belysa särintresset kan leda till att debattredaktioner väljer att tacka nej till artikeln.

4. Bemöt eventuella motargument

Bemöt eventuella motargument redan innan ni får dem mot er. Det är ett effektivt sätt att avväpna eventuella motståndare till er tes. Att presentera och sedan desarmera motargument i förväg visar också på att ni inte har några problem med det som kan tänkas vändas emot er. Detta skapar trovärdighet.

"Att bara utforma argument som enbart talar för just er vinning väcker sällan känslor hos en bredare allmänhet och kan uppfattas som reklam."

5. Uppmana till handling

Adressera och uppmana till handling. Att inte tydligt adressera vem som bör ta ställning till era förslag kan resultera i att artikeln blir ett slag i luften. Förmodligen kommer inget att hända eftersom ingen känner sig skyldig att ta på sig ansvaret. Ställer ni däremot en minister, ett parti eller en organisation till svars ökar chanserna för att er debattartikel skapar önskvärd förändring.

Lycka till!

SKRIVEN AV

SAMUEL LAKÉN, Media Specialist & Account Executive