Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencys guide till ett krispigt pressmeddelande

En slagkraftig rubrik och en riktigt skarp ingress tar dig långt på vägen. Här på Agency jobbar vi dagligen med att producera intresseväckande pressmeddelanden för våra kunders räkning. I den här artikeln bryter vi ner de viktigaste aspekterna för hur du lyckas med ett riktigt krispigt pressmeddelande.

Ingressen ska alltid sammanfatta nyheten på ett kort och koncist sätt. Det är noga med att hålla sig mellan 2-4 meningar och att skriva på ett enkelt sätt som uppmuntrar till vidare läsning.

Texten bör vara lättläst och lättöverskådlig, tänk därför på att använda dig av korta stycken, underrubriker, citat och punktlistor. Att skriva okonstlat med enkla ord är viktigt, många förvirrar både sig själva och läsaren med för komplicerade ord eller meningar som inte uppfyller sitt syfte. Dessutom ska texten helst inte överskrida 1 sida.

”Short words are best, and old words when short are best of all.”
Winston Churchill

Ett bra pressmeddelande bär både en skarp nyhetsvinkel och kundens budskap utan att vara säljigt. Efter ingressen följer brödtexten och här gäller det att förse läsaren med den viktigaste faktan från nyheten du vill förmedla. Låt brödtexten komplettera och fördjupa ingressens innehåll, håll texten neutral så att journalisten kan lyfta den rakt in i sin egen.

För att kunna leverera mer subjektiva tolkningar av nyheten kan man använda sig av citat. Citatet bör följa direkt efter ingressen där man kommenterar nyheten och drar slutsatser. Presentera talesperson med titel och företag. Tänk även på att inte presentera ny fakta eller nya siffror. 

Det är oftast enklare att skriva rubriken i efterhand när man har satt ingressen och fått sagt det man vill säga. Då brukar rubriken uppenbara sig enklare och den blir mer relevant till texten. Rubricera slagkraftigt – skriv en rubrik som sammanfattar nyheten på ett intresseväckande sätt på en rad.

När själva texten är klar och det börjar bli dags att distribuera pressmeddelandet, är bonusmaterial superviktigt. Du kan till exempel använda dig av infografik, tipslistor och faktarutor. Kontaktuppgifter är viktigt att få med i ett stycke placerat innan bonusmaterialet. Tänk på att få med namn, titel, mobilnummer och mejladress. Avslutningsvis är det viktigt att få med en kort och saklig faktaruta där du presenterar företaget och dess verksamhet. Texten ska vara en standardtext utformad så att journalister enkelt kan plocka den.

SKRIVEN AV

Axel von Arnold, junior consultant