Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Den enkla konsten att nå ut via sociala medier

Sociala medier och Influencer Marketing har förändrat spelreglerna och medielandskapet. Vi har tagit ett ögonblick för att lyssna på vad vår fantastiska kollega Felicia Ljungvall har att berätta om ämnet.

Vem är du och vad är din roll på Agency?
Felicia heter jag och jobbar som Account Executive här på Agency. Min roll på byrån innebär i första hand att jag arbetar som PR-konsult med kundansvar. Det är en väldigt rolig och utmanande roll där ingen dag är den andra lik. Med vår breda variation av kunder så kan jag ena dagen sätta ihop en PR-plan för ett flygbolag eller planera ett lanseringsevent för en spännande ny produkt. I en del av mina konton behöver jag även hålla mig uppdaterad i sociala medier och ansvara för kundens Influencer Marketing. Därför kändes det naturligt att ta ansvar för Agencys sociala medie-konto.

Berätta om hur ditt intresse för marknadsföring i sociala medier ser ut?
Medielandskapet är ständigt i förändring och inom sociala medier ser jag att den största, men även snabbaste förändringen sker. Sociala medier har haft en frigörande effekt på hur vi kommunicerar och har därför stöpt om medielandskapet. Omvandlingen har inneburit att vi har fått nya makthavare och röster som kan förmedla nya perspektiv. Genom att ha arbetat en del med Influencer Marketing har jag upplevt hur slagkraftigt dessa två relativt nya fenomen är tillsammans. Jag ser en otrolig utveckling framför oss, allt eftersom de mognar som medier. Sociala medier kommer bli den primära plattformen som fyller nästan alla behov.

Vilken typ av influencer ser du kommer vara mest framträdande eller tonsättande framöver?
Jag anser att autenticitet och relaterbart innehåll är otroligt viktigt. Följarna vill känna att de kan relatera till profilen de följer samtidigt som de kan känna sig inspirerade. Jag tror att de profiler som vågar vara personliga och uttrycka sina åsikter på rätt sätt är de som kommer dominera landskapet framöver. Precis som konsumenter vill kunna identifiera sig med och känna förtroende för varumärken gäller samma sak för influencers och dess följare. Därför uppstår en unik symbios mellan kunden, avsändaren
och marknaden.

Hur bör företag tänka när de använder sig av
influencer marketing?

Något som är viktigt när man inleder ett samarbete mellan ett företag och en influencer är att sätta upp tydliga och mätbara mål. Det är vanligt att man vill arbeta med de profiler som har högt följarantal för att man tror att det ger företaget mest spridning. Men man ska inte stirra sig blind på de siffrorna. Faktum är att mindre profiler många gånger har ett bättre engagemang från sina följare. Det innebär att följarna är mer benägna att engagera sig i samarbetet och därmed klicka sig vidare till företaget för att lära sig mer. Därför är mätbara mål viktigt. Ett exempel är att bestämma vilken ungefärlig procentuell engagement rate kunden förväntar sig att inläggen som profilen publicerar når.

Det är lika viktigt att tydliggöra vad företaget vill ha ut av samarbetet som att lyssna på vad profilen förväntar sig och vad hen tror kommer fungera bäst. I slutändan är det profilen själv som vet vad som fungerar i dennes kanaler och vad följarna förväntar sig av samarbetet. Det är även viktigt att välja en influencer som delar samma värderingar som företaget. Ju mer ni har gemensamt desto bättre kommer resultatet bli.

Hur bör byråer tänka när det kommer till sociala medier?
Som byrå anser jag att det är viktigt att hitta sin plattform. Det är därför viktigt att fundera på var man kan få starkast genomslag, eller kanske vilken kombination som kan hjälpa en att nå ut. På Agency jobbar vi främst med LinkedIn och Instagram. De fungerar kompletterande för vad vi vill uppnå. Med LinkedIn får vi en professionell plattform där vi kan kommunicera intressanta nyheter från byrån, jobba på vårt Employer Brand, men även rekrytera. Instagram fungerar utmärkt för oss att ge en mer genuin ”behind the scene” känsla. Så att våra kunder och andra följare kan få en mer relaterbar upplevelse när de interagerar med vårt innehåll.