Vi söker en juniorkonsult till teamet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vi söker en juniorkonsult till teamet

Vill du jobba på en väletablerad PR- och kommunikationsbyrå med många spännande uppdrag tillsammans med glada och skickliga kollegor? Då har du chansen nu.

På Agency vill vi ständigt framåt och vi är oerhört stolta över att inneha titeln som Årets Byrå 2020 och 2019. Vi arbetar målmedvetet med att vara de mest inspirerande och skickliga konsulterna och att alltid leverera de bästa tänkbara lösningarna till våra kunder. Hos oss får du utvecklas i din yrkesroll och skapa inspirerande kommunikation för många marknadsledande varumärken. I dag har vi förmånen att arbeta med ett 30-tal uppdragsgivare och varumärken inom en rad olika branscher bl.a. Vattenfall, Goodyear Dunlop, SodaStream, Life och Skanska.

Vi letar nu efter en juniorkonsult inom PR som vill växa tillsammans med oss!

På Agency bryr vi oss inte om hur gammal du är, vilket kön du har eller vad du heter. Det viktigaste är att du är genuint intresserad av kommunikation. Och har en ambition att alltid leverera det bästa resultatet när du tar dig an en uppgift.

Tror du att du är rätt person för Agency? Mejla oss ditt CV på join@agency.se och låt oss veta varför. Intervjuer sker löpande.

All rekryteringshjälp undanbedes vänligen.

I rollen som juniorkonsult kommer du bland annat att:

För att lyckas tror vi att du:

Autenticitet i en era av desinformation

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autenticitet i en era av desinformation

I vår digitala värld har vi tillgång till mer information än någonsin tidigare. Med endast ett knapptryck kan vem som helst ta till sig oändligt med information på några få sekunder. Problemet är inte längre bristen på fakta utan snarare vem som får tillgång till vilka källor och hur de nyttjar dem.

Desinformation är ett begrepp som alla blivit bekanta med de senaste åren. Ordet syftar till att avsiktligt tillhandahålla vilseledande eller partisk information, manipulerade berättelser eller fakta i form av propaganda. Desto mer medveten man är om vad desinformation är och hur den sprids, desto bättre blir man på att undvika den själv.

Med hjälp av teknik så som sociala medier och analysverktyg har PR-branschen kunnat lära sig alltmer om sina kunder och deras målgrupper. Trots att vi i större utsträckning förlitar oss på tekniken så har det visat sig att det fortfarande är nödvändigt att säkerställa en mänsklig komponent i arbetet, en roll som AI inte kan replikera idag.

Autenticitet är ett nyckelmått för framgång, det är ett förhållningssätt som stärker både företaget och branschen i längden. PR-specialister måste se till att varumärken har en autentisk röst, därför är det viktigt att allt som kommuniceras från ett företag bottnar i dess värderingar. På så sätt kommer varumärken att anpassa sina budskap och innehåll i allmänhet, på ett sätt som är mycket mer autentiskt.

Pandemin ledde till en förändring i många riktningar som vi inte förväntade oss. Förändringen i varumärke, kommunikation och innehåll har gjort mottagaren i form av konsumenten utbränd. De är nu mer kritiska och misstänksamma, på grund av det överflöd av tillgänglig information, falska nyheter och desinformation som finns på nätet.

Det är nu viktigare än någonsin att visa äkthet. Varumärken måste därför se till att visa hur de gör det lilla extra för sina kunder.

Hur kan man motverka desinformation?
Man måste vara uppmärksam på den mängd av falsk information som sprids idag. Både i privata och i professionella forum påverkar det våra beslut. Det är en utveckling som innebär stora risker för företag och deras varumärke. Därför vilar ett stort ansvar på PR-branschen att vara uppmärksam för att kunna avvärja potentiella kriser.

För att undvika dessa risker måste företag i PR-branschen investera i bland annat dataanalys och medieövervakningsverktyg. Det tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt är avgörande för att inte bli påverkad av desinformation. Detta kommer inte bara att säkerställa ett datadrivet tillvägagångssätt som kan vara gynnsamt för den egna affären, utan också förhindra potentiell skada på kunden. Använder man dessa verktyg på rätt sätt har man möjligheten att ta till sig och lära sig av den information man analyserar. På så vis kan man skapa autentiskt och mer pålitligt innehåll för sina kunder.

Genom att integrera dessa verktyg i en PR-byrås verksamhet kan man dra stor nytta av observationerna och dra lärdom från socialt beteende, marknads-och medietrender med mera. Dessutom kan det vara mycket effektiva verktyg för att proaktivt hantera potentiellt skadliga incidenter som kan skada kundens anseende.

Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Med fyra månader in på valåret så närmar sig valupptakten med stormsteg. Agendan för vilka frågor som kommer debatteras inför höstens val sätts just nu och det är en hård kamp om vem som får höras. I den senaste undersökningen från Internetstiftelsen belyser de internets baksida och vilken inverkan det har på vårt politiska debattklimat.

Internet har varit en demokratiserande kraft i många avseenden. Vi har fått lättare och bättre tillgång till information, vi kan kommunicera på nya sätt och nätet har givit oss nya medel för att granska makten. På många sätt har internet alltså öppnat dörrar och skapat nya möjligheter för människor att delta i det politiska samtalet, exempelvis genom sociala medier så som Twitter och Instagram.

2 av 10 undviker det politiska samtalet på nätet på grund av ett hårt debattklimat.

Däremot ser vi samtidigt ett allt hårdare debattklimat och oro för desinformation. Oro för falsk eller vilseledande information är genomgående oavsett ålder och finns både bland de som deltar i politiska diskussioner på nätet och de som inte gör det. Enligt undersökningen har detta givit upphov till att många själv censurerar eller undviker att delta i samtalet. Fyra av tio som har diskuterat politiska frågor de senaste tolv månaderna uppger att de avstått att uttrycka sig på grund av rädsla för repressalier.

7 procent av internetanvändarna har utsatts för hård kritik, hat eller hot när de uttryckt politiska åsikter på nätet under det senaste året

Undersökningen hävdar att det oftast är män som utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till sina politiska åsikter. Vilket till viss del kan förklaras av att det är flest män som diskuterar politik på nätet. Ett tecken på den hårda ton som drivs online är att var fjärde förstagångsväljare har anmält ett politiskt inlägg för innehåll av just hårda ord, hat eller hot under senaste året. De är även som grupp mest aktiva i att diskutera politik på nätet.

52 procent känner stor oro för att desinformation kommer att användas för att påverka valet

Inför valet i höst är det dessutom många som oroar sig för att desinformation ska användas för att påverka valutgången. Enligt undersökningen känner ungefär hälften av internetanvändarna stark oro för att falsk eller vilseledande information kommer att användas. Dessutom anger en tredjedel av de tillfrågade att de känner stor oro för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda internet för att försöka påverka utgången det svenska valet. Främst ser man en oro bland de äldre väljarna att utländska stater ska påverka valet. 

Källa: Internetstiftelsen

Varför ska vi använda Storytelling?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Varför ska vi använda Storytelling?

I en alltmer fragmenterad och föränderlig omvärld kan rätt sorts kommunikation bli avgörande för att nå fram i mediebruset. Det handlar alltså om att sticka ut från mängden. Företag arbetar ständigt för att nå ut med intressanta budskap. En metod för att lyckas är storytelling. Så varför bör man använda just storytelling? Här är tre anledningar

Vi exponeras ständigt för reklam som många gånger går obemärkt förbi. För att bli uppmärksammad och ihågkommen som varumärke är därför storytelling en bra metod. Människor kommer lättare ihåg en berättelse än en rationell beskrivning av en produkt eller tjänst. Om vi får en beskrivning av hur någonting doftar, känns och ser ut blir upplevelsen mer slagkraftig. Starka berättelser om varumärkens produkter skapar därmed emotionella band till målgruppen, som kan vara avgörande för om konsumenterna väljer ett varumärke framför ett annat. Storytelling öppnar därför upp dörren till en djupare relation mellan varumärket och målgruppen, och möjliggör även att man uppmärksammas.  

Det handlar däremot inte endast om att bli sedd. Det handlar även om att skapa en känsla av förståelse hos publiken, vilket kort och gott är vad storytelling handlar om. Med tanke på det överflöd av produkter och tjänster som finns idag, så behöver varumärket skapa förtroende hos publiken. Budskap kan vara lättare att framföra genom berättelser, som kan förstärkas ytterligare med bilder, rörligt material och ljud. Det handlar om kvalitet före kvantitet – där kommunikation genom berättelser möjliggör en förklaring till varför varumärken gör som de gör – och att publiken förstår och känner med varumärket.  

För att undvika att berättelsen känns platt och ointressant är det viktigt att den har ett tydligt syfte och en tydlig handling. Inkludering av konflikter i berättelser är exempel på något som effektivt skapar ett känslomässigt engagemang hos publiken. Utan en tydlig handling kan publiken uppfatta det som ännu ett tappert försök att sälja på dem produkter. För att undvika detta kan man involvera känslomässiga argument som kan stärka målgruppens engagemang till varumärket. För att nå fram till målgruppen är det därför fördelaktigt att inkludera Storytelling i er kommunikation.

TRE SKÄL TILL ATT ANVÄNDA STORYTELLING

    • Skapar djupare relationer mellan varumärket och publiken
    • Ger varumärket en personlighet
    • Stärker målgruppens känslomässiga engagemang