Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Varför ska vi använda Storytelling?

I en alltmer fragmenterad och föränderlig omvärld kan rätt sorts kommunikation bli avgörande för att nå fram i mediebruset. Det handlar alltså om att sticka ut från mängden. Företag arbetar ständigt för att nå ut med intressanta budskap. En metod för att lyckas är storytelling. Så varför bör man använda just storytelling? Här är tre anledningar

Vi exponeras ständigt för reklam som många gånger går obemärkt förbi. För att bli uppmärksammad och ihågkommen som varumärke är därför storytelling en bra metod. Människor kommer lättare ihåg en berättelse än en rationell beskrivning av en produkt eller tjänst. Om vi får en beskrivning av hur någonting doftar, känns och ser ut blir upplevelsen mer slagkraftig. Starka berättelser om varumärkens produkter skapar därmed emotionella band till målgruppen, som kan vara avgörande för om konsumenterna väljer ett varumärke framför ett annat. Storytelling öppnar därför upp dörren till en djupare relation mellan varumärket och målgruppen, och möjliggör även att man uppmärksammas.  

Det handlar däremot inte endast om att bli sedd. Det handlar även om att skapa en känsla av förståelse hos publiken, vilket kort och gott är vad storytelling handlar om. Med tanke på det överflöd av produkter och tjänster som finns idag, så behöver varumärket skapa förtroende hos publiken. Budskap kan vara lättare att framföra genom berättelser, som kan förstärkas ytterligare med bilder, rörligt material och ljud. Det handlar om kvalitet före kvantitet – där kommunikation genom berättelser möjliggör en förklaring till varför varumärken gör som de gör – och att publiken förstår och känner med varumärket.  

För att undvika att berättelsen känns platt och ointressant är det viktigt att den har ett tydligt syfte och en tydlig handling. Inkludering av konflikter i berättelser är exempel på något som effektivt skapar ett känslomässigt engagemang hos publiken. Utan en tydlig handling kan publiken uppfatta det som ännu ett tappert försök att sälja på dem produkter. För att undvika detta kan man involvera känslomässiga argument som kan stärka målgruppens engagemang till varumärket. För att nå fram till målgruppen är det därför fördelaktigt att inkludera Storytelling i er kommunikation.

TRE SKÄL TILL ATT ANVÄNDA STORYTELLING

    • Skapar djupare relationer mellan varumärket och publiken
    • Ger varumärket en personlighet
    • Stärker målgruppens känslomässiga engagemang