Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hård kritik, hat eller hot – därför avstår svenskarna från det politiska samtalet

Med fyra månader in på valåret så närmar sig valupptakten med stormsteg. Agendan för vilka frågor som kommer debatteras inför höstens val sätts just nu och det är en hård kamp om vem som får höras. I den senaste undersökningen från Internetstiftelsen belyser de internets baksida och vilken inverkan det har på vårt politiska debattklimat.

Internet har varit en demokratiserande kraft i många avseenden. Vi har fått lättare och bättre tillgång till information, vi kan kommunicera på nya sätt och nätet har givit oss nya medel för att granska makten. På många sätt har internet alltså öppnat dörrar och skapat nya möjligheter för människor att delta i det politiska samtalet, exempelvis genom sociala medier så som Twitter och Instagram.

2 av 10 undviker det politiska samtalet på nätet på grund av ett hårt debattklimat.

Däremot ser vi samtidigt ett allt hårdare debattklimat och oro för desinformation. Oro för falsk eller vilseledande information är genomgående oavsett ålder och finns både bland de som deltar i politiska diskussioner på nätet och de som inte gör det. Enligt undersökningen har detta givit upphov till att många själv censurerar eller undviker att delta i samtalet. Fyra av tio som har diskuterat politiska frågor de senaste tolv månaderna uppger att de avstått att uttrycka sig på grund av rädsla för repressalier.

7 procent av internetanvändarna har utsatts för hård kritik, hat eller hot när de uttryckt politiska åsikter på nätet under det senaste året

Undersökningen hävdar att det oftast är män som utsätts för hård kritik, hat eller hot kopplat till sina politiska åsikter. Vilket till viss del kan förklaras av att det är flest män som diskuterar politik på nätet. Ett tecken på den hårda ton som drivs online är att var fjärde förstagångsväljare har anmält ett politiskt inlägg för innehåll av just hårda ord, hat eller hot under senaste året. De är även som grupp mest aktiva i att diskutera politik på nätet.

52 procent känner stor oro för att desinformation kommer att användas för att påverka valet

Inför valet i höst är det dessutom många som oroar sig för att desinformation ska användas för att påverka valutgången. Enligt undersökningen känner ungefär hälften av internetanvändarna stark oro för att falsk eller vilseledande information kommer att användas. Dessutom anger en tredjedel av de tillfrågade att de känner stor oro för att utländska stater eller myndigheter kommer att använda internet för att försöka påverka utgången det svenska valet. Främst ser man en oro bland de äldre väljarna att utländska stater ska påverka valet. 

Källa: Internetstiftelsen