Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Autenticitet i en era av desinformation

I vår digitala värld har vi tillgång till mer information än någonsin tidigare. Med endast ett knapptryck kan vem som helst ta till sig oändligt med information på några få sekunder. Problemet är inte längre bristen på fakta utan snarare vem som får tillgång till vilka källor och hur de nyttjar dem.

Desinformation är ett begrepp som alla blivit bekanta med de senaste åren. Ordet syftar till att avsiktligt tillhandahålla vilseledande eller partisk information, manipulerade berättelser eller fakta i form av propaganda. Desto mer medveten man är om vad desinformation är och hur den sprids, desto bättre blir man på att undvika den själv.

Med hjälp av teknik så som sociala medier och analysverktyg har PR-branschen kunnat lära sig alltmer om sina kunder och deras målgrupper. Trots att vi i större utsträckning förlitar oss på tekniken så har det visat sig att det fortfarande är nödvändigt att säkerställa en mänsklig komponent i arbetet, en roll som AI inte kan replikera idag.

Autenticitet är ett nyckelmått för framgång, det är ett förhållningssätt som stärker både företaget och branschen i längden. PR-specialister måste se till att varumärken har en autentisk röst, därför är det viktigt att allt som kommuniceras från ett företag bottnar i dess värderingar. På så sätt kommer varumärken att anpassa sina budskap och innehåll i allmänhet, på ett sätt som är mycket mer autentiskt.

Pandemin ledde till en förändring i många riktningar som vi inte förväntade oss. Förändringen i varumärke, kommunikation och innehåll har gjort mottagaren i form av konsumenten utbränd. De är nu mer kritiska och misstänksamma, på grund av det överflöd av tillgänglig information, falska nyheter och desinformation som finns på nätet.

Det är nu viktigare än någonsin att visa äkthet. Varumärken måste därför se till att visa hur de gör det lilla extra för sina kunder.

Hur kan man motverka desinformation?
Man måste vara uppmärksam på den mängd av falsk information som sprids idag. Både i privata och i professionella forum påverkar det våra beslut. Det är en utveckling som innebär stora risker för företag och deras varumärke. Därför vilar ett stort ansvar på PR-branschen att vara uppmärksam för att kunna avvärja potentiella kriser.

För att undvika dessa risker måste företag i PR-branschen investera i bland annat dataanalys och medieövervakningsverktyg. Det tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt är avgörande för att inte bli påverkad av desinformation. Detta kommer inte bara att säkerställa ett datadrivet tillvägagångssätt som kan vara gynnsamt för den egna affären, utan också förhindra potentiell skada på kunden. Använder man dessa verktyg på rätt sätt har man möjligheten att ta till sig och lära sig av den information man analyserar. På så vis kan man skapa autentiskt och mer pålitligt innehåll för sina kunder.

Genom att integrera dessa verktyg i en PR-byrås verksamhet kan man dra stor nytta av observationerna och dra lärdom från socialt beteende, marknads-och medietrender med mera. Dessutom kan det vara mycket effektiva verktyg för att proaktivt hantera potentiellt skadliga incidenter som kan skada kundens anseende.