Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Allt du vill veta om redaktionellt arbete

PR-branschen är känd för högt tempo och snäva deadlines. Liknande ideal gäller även inom journalistiken. Agency har tagit ett ögonblick och frågat vår kollega Ludwig Persson hur redaktionellt fungerar i praktiken.

Som PR-konsult är det viktigt att ha förståelse för journalistens arbete. Hur ser en vanlig dag ut på en redaktion?
Redaktionellt arbete blir ju ett alltmer mångfacetterat begrepp då dagens medier ska täcka allt fler plattformar och storleken på redaktionen har givetvis en stor betydelse.

I de större mediehusen finns mängder av människor med diverse roller som arbetar med att få ut ett så bra material som möjligt i sina kanaler. Reportrar, redaktörer, webbredaktörer, krönikörer och sociala medier-redaktörer sitter och följer nyhetsflödet minutiöst i jakt på dagens stora nyhet. På de mindre redaktionerna sitter personer på flera av dessa stolar samtidigt.

När det kommer till hur en vanlig dag ser ut är ingen dag den andra lik, det är verkligen ingen floskel. Allt är kopplat till det aktuella nyhetsflödet. Sker det något stort i världen just i dag eller finns det ett behov av att gräva fram innehåll att fylla tidningen med? Det som en journalist gick och grubblade på under morgonen kan vara inaktuellt redan vid lunchtid om någon stor nyhet plötsligt tagit fart.

Vad bör jag som PR-konsult tänka på utifrån journalistens förändrade arbetssituation?
Under tryckpressens gyllene år handlade nästintill allt om papperstidningens deadline och att komma före sin konkurrent med en nyhet var något du kunde leva på till nästa pressläggning. Attityden finns kvar, men under åren har det mildrats en aning. Samtidigt är det ett högt tempo där material konstant ska produceras. Deadlinehetsen kanske minskats, men istället producerar varje journalist så oerhört mycket mer material nu och dessutom till flera olika plattformar. En nyhet ska helst levereras för webb-tv, hemsida, sociala medier, papperstidning och ibland ska den även poddpaketeras. Därför är det viktigt för PR-konsulter att komma med genomarbetat material för att underlätta journalistens arbetsdag.

När är det bäst att ringa och mejla på dygnet som PR-konsult?
Journalisterna är som mest på hugget i början av dagen. Hinner du innan niomötet är det bra, men direkt efter fungerar också helt okej. Sedan kan ska man tänka på eftermiddagens skiftbyte. Ringer du i slutet av dagskiftets pass är sannolikheten att få ut din nyhet mycket mindre. Då kan du mötas av antingen en stressad person som sliter för att få allt gjort innan dagens slut. Eller en ointresserad som inte vill påbörja något nytt i väntan på hemgång. Vänta då hellre tills kvällsreportern och kvällsredaktören klivit på med ny energi och slå din signal då.

Vad bör man som PR-konsult tänka på i den relation man bygger med en journalist?
Att vara medveten om att journalisten med största sannolikhet har tankarna någon annanstans i nyhetsflödet och inte har tid att prata särskilt länge om just det du vill prata om. Försök vara tillmötesgående och underlätta för journalisten med bra material. En gedigen paketering är A och O. Gör journalistens jobb lättare. 

Vad kan vi i PR-branschen lära oss av journalistiken?
Många journalister upplever att PR-konsulter ägnar sig åt att bearbeta dem hela dagarna, vilket beror på mängden av pressreleaser och tips som kommer in på redaktionerna. Det upplevs som att det saknas ett filter där enbart de bästa tipsen når fram till rätt journalist. Detta måste PR-branschen ha i åtanke när man närmar sig redaktioner med sitt välskrivna pressmeddelande. Varför ska den stressade journalisten ägna tid åt just din nyhet?

Finns det något som de kan lära utav oss?
Att en bra relation med PR-konsulter kan innebära fördelar för bägges yrkesutövanden. Det måste finnas ett ökande medvetande om att en professionell och kompetent PR-konsult vet vad som är en bra nyhet. Att de faktiskt vet vad som kan vara av intresse för läsarna.