Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Så lyckas du med pitchen

Att utforma en pitch är ofta ett superroligt tillfälle där man kan låta kreativiteten flöda. Däremot kan det även kännas utmanande och obekvämt. Därför har Agency vänt sig till en av byråns mest erfarna förmågor, vår byråchef Peter Larsson för att svara på några grundläggande frågor om pitching. Med över ett decennium i branschen har han erfarit många pitcher med både mycket goda och mindre goda resultat.

Hur bör man förbereda sig inför en pitch?
Se till att göra ordentligt med research. Hur ser det ut för kunden i fråga? Var i branschen befinner de sig. Vad gör konkurrenterna och hur uppfattas företaget av existerande och potentiella kunder.

Hur särskiljer man sig från konkurrenterna?
I en pitch handlar det mesta om teamwork. Se till att skapa en arbetsgrupp som dedikerat ägnar sig åt pitchen.

Berätta om någon minnesvärd pitch 
Utan att nämna något namn så minns jag en omfattande pitch som pågick i nästan två månader med intensivt arbete. En pitch där hela teamet verkligen gjort sitt yttersta under en väldigt lång tid. Känslan när vi fick beskedet att vi vunnit är svår att överträffa.

Vilka tips skulle du ge till någon som ska genomföra en pitch för första gången?
Läs på och gör ordentligt med research.

Finns det olika regler beroende på storlek eller bransch när man pitchar olika kunder?
Alla är olika på sitt sätt. Företag som pitch. Men oavsett storlek eller bransch så är det ordentligt med research som gäller. Fokus på att förstå så mycket det bara går av kundens behov.

Kan du ange tre grundläggande principer för en bra pitch?
Research. Kreativitet. Noggrannhet.