Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Möt Agencys nya stjärnskott

Daniella.hemsida

Under förra veckan började vår eminenta juniorkonsult Daniella Bornstein som nyligen tagit en dubbelexamen inom Reklam, PR och Data- och systemvetenskap. Ett härligt tillskott till Agency som vi bad dela med sig av sina tankar kring marknadskommunikation.

Du har läst en mycket om marknadskommunikation under din studietid, hur ska du använda kunskapen på Agency?

Jag ska använda den för att bygga relation med kunder och skapa det som efterfrågas i min yrkesroll. Marknadskommunikation är brett och innehåller många olika aspekter. Idag efterfrågas exempelvis kompetens inom marknadskommunikation via informations- och kommunikationsteknik. Jag läste ett kandidatprogram inom Marknadskommunikation och IT och har en dubbelexamen inom Reklam och PR och Data- och systemvetenskap, vilket gett mig en bättre förståelse även för IT-branschen som ibland går hand i hand med marknadskommunikation.

Varför är det så viktigt?

Marknadskommunikation är sättet som företag kommunicerar med sin marknad, alltså sina kunder. Det är viktigt eftersom det är på så sätt du bygger en relation till dina kunder. Kundrelationer är en otrolig viktig byggsten för att uppnå förtroende, där varje kontakt med kunden är ett tillfälle att fördjupa relationen.

Vad fick dig att söka jobb på just Agency?

Agency är en av Sveriges bästa byråer med ett bra rykte och en bred kundbas. Jag kunde ana att det var en väldigt varm och välkomnande stämning här, vilket visade sig stämma.

Daniellas TRE BÄSTA tips för att bli en god kommunikatör

1) Var med och skapa en god laganda
2) Alla frågor är välkomna – det ska vara högt i tak
3) Var tydlig i din kommunikation, på så sätt undviker du oklarheter