Kris? Vi hjälper till dygnet runt alla dagar:
0709 15 25 90


Växel: 08 410 818 00
Kris? Vi hjälper till dygnet runt alla dagar:
0709 15 25 90


Växel: 08 410 818 00

LELO

LANSERINGSEVENT FÖR LELO DOT


Influencer Marketing - Event
Sociala medier - Content Marketing - PR

För att uppmärksamma lanseringen av LELOs nya produkt LELO DOT fick Agency i uppdrag att genomföra ett lanseringsevent. Eventet syftade till att skapa uppmärksamhet och synlighet kring produkten. Utöver det bestämda temat ”futurism” hade Agency stort utrymme att ta fram egna kreativa idéer för lanseringen.

Under eventet fanns flera tillfällen där besökarna fick se, känna på och ta bilder med produkten vilket resulterade i bra synlighet i och spridning i sociala medier.

Eventet överträffade alla förväntningar på räckvidden.

Under vintern 2022/2023 steg elpriserna till rekordhöga nivåer och lämnade många hushåll med betydande kostnader. Svenskarna som tidigare inte behövt fundera så mycket på elkostnader, ställdes nu inför en ny verklighet. Behovet av att hitta sätt att minska elförbrukningen ökade snabbt och tyvärr var det många som inte kände till att det fanns enkla lösningar att ta till.

Vattenfall mottog under den här perioden tusentals samtal från oroliga kunder över hela landet som önskade att minska sin elkonsumtion. För att stödja svenskarna i att hitta effektiva sätt att spara energi och pengar hjälpte Agency Vattenfall att utveckla Energispararen.

Ett verktyg som ger en översikt över vilka resultat olika besparingsåtgärder kan ge. Genom att ange information om boende, plats, antal personer i hushållet och önskade besparingar beräknar Energispararen hur mycket mindre el som skulle kunna användas och hur mycket lägre elräkningen skulle kunna bli. Dessutom ger den förslag på specifika åtgärder. Den som önskar kan även skapa en sparplan med råd att implementera.

Besök Energispararen här: https://www.vattenfall.se/energispararen