Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

RFSU

KÅDISKOLLEN

RFSU AB är marknadsledande på kondomer och glidmedel i den nordiska handeln. För att ytterligare stärka sin position har RFSU under flera år genomfört Kådiskollen – Nordens största undersökning om attityder och beteenden inom kondomanvändning. Det är en återkommande rapport som gjordes för första gången år 2009. Uppdraget som Agency fick inför 2016 var att utöka Kådiskollens mediala vinklar och generera fler genomslag och intervjutillfällen jämfört med rapportsläppet för tre år sedan. RFSU AB ville även öka Kådiskollens digitala närvaro och spridning i sociala medier.