square

THE WORKSHOP

Mod, kreativitet och känslig fingerspitzengefühl. Iskall analys som leder till kloka strategier. Ärlig och rak rådgivning i med- och motgång. Effektivt operativt arbete
med färg och form som glänser och budskap som övertygar.

Läs mer om hur vi skapar fungerande kommunikation här.

grey2

The WORKSHOP

Mod, kreativitet och känslig fingerspitzengefühl. Iskall analys som leder till kloka strategier. Ärlig och rak rådgivning i med- och motgång. Effektivt operativt arbete, med
färg och form som glänser och budskap som övertygar.

Läs mer om hur vi skapar fungerande kommunikation här.

Strategisk rådgivning och planering

Hur ska målen nås? Vilka är förresten målen? Och vilka är de mest effektiva vägarna och budskapen dit? Strategisk rådgivning ställer de viktigaste frågorna och ger även svaren i form av planer och andra styrdokument.

Operativt PR-arbete

Med en PR-plan i grunden skapar Agency budskap och material som når mottagarna på optimalt sätt i rätt kanaler. Ibland är metoden klassiska pressmeddelanden, andra gånger böcker, föreläsningsserier, filmer eller kanske bara ett telefonsamtal till rätt journalist.

Medieträning

Att kunna formulera och leverera budskap med relevans och nyhetsvärde i mötet med journalister är helt avgörande för att kunna skapa bra publicitet och minimera dålig.

Agency har genom åren medietränat hundratals beslutsfattare och talespersoner i svenska och internationella företag och organisationer.

Press office

Från stora internationella koncerner till ensamföretag och kändisar – alla anlitar de Agency för att sköta löpande kontakter med redaktioner och journalister. Vi fungerar i dessa fall antingen endast som kontaktpersoner, andra gånger även som talespersoner.

Sociala medier

Många uppdragsgivare väljer att låta oss på Agency övervaka och hantera sina konton i sociala medier, exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn.

Reklam

Innehåll skapat för köpta utrymmen och kanaler kallas ofta reklam. Agency gör reklam för att det ibland är rätt metod i sig själv, andra gånger för att den kompletterar och förstärker det förtjänade utrymmet som PR-arbetet genererar.

Krishantering

Agencys grundare Niclas Lövkvist är en av Sveriges mest respekterade krishanterare. Med en etablerad och verklighetsprövad metod förbereder vi organisationen inför tänkbara kriser och hjälper till när och om den inträffar.

Akut behov? Ring 08-410 818 00.

Event

Agency planerar och genomför små och stora events. Från mindre pressträffar till stora evenemang med hundratals inbjudna gäster.

Investor Relations

Vi hjälper företag att etablera starka och förtroendefulla relationer med sina investerare. Det innefattar innehåll- och designproduktion för årsredovisningar och kvartalsrapporter, presentationer men också event och pressutskick.
Vi vet att en god dialog mellan ett företag och dess investerare bidrar till tillväxt.

Influencer marketing

Att skapa samarbeten med ambassadörer för varumärken och produkter som påverkar uppdragsgivarens målgrupper är ofta en integrerad del av Agencys löpande PR-uppdrag.

CONTENT MARKETING

Filmer, sagoböcker, TV-serier, spel, cyklar och parfymer. På Agency skapar vi just det innehåll och de produkter som fungerar för rätt kanal. Och levererar det budskap som uppnår önskad effekt.

GRAFISK & Digital produktion

Vi tar fram logotyper, grafiska profiler, illustrationer, infografik och mycket annat. Både för kampanjer och varumärken.

Vi skapar webbsidor, kampanjsajter, spel, appar och andra lösningar för digitala kanaler.

bulldog