Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VATTENFALL

Energispararen

brief

Visst är det är möjligt att påverka energiförbrukningen i hemmet utan att göra alltför stora kompromisser när det gäller komforten. Med målsättningen att göra det lättare för svenskarna att spara el har Agency hjälpt Vattenfall att utveckla den digitala tjänsten Energispararen. En tjänst som skapar skräddarsydda sparplaner.

Idégenerering - arkitektur och funktionalitet - designproduktion - webbproduktion - produktion av annonser - PR

projektet

Under vintern 2022/2023 steg elpriserna till rekordhöga nivåer och lämnade många hushåll med betydande kostnader. Svenskarna som tidigare inte behövt fundera så mycket på elkostnader, ställdes nu inför en ny verklighet. Behovet av att hitta sätt att minska elförbrukningen ökade snabbt och tyvärr var det många som inte kände till att det fanns enkla lösningar att ta till. Vattenfall mottog under den här perioden tusentals samtal från oroliga kunder över hela landet som önskade att minska sin elkonsumtion. För att stödja svenskarna i att hitta effektiva sätt att spara energi och pengar hjälpte Agency Vattenfall att utveckla Energispararen.

Ett verktyg som ger en översikt över vilka resultat olika besparingsåtgärder kan ge. Genom att ange information om boende, plats, antal personer i hushållet och önskade besparingar beräknar Energispararen hur mycket mindre el som skulle kunna användas och hur mycket lägre elräkningen skulle kunna bli. Dessutom ger den förslag på specifika åtgärder. Den som önskar kan även skapa en sparplan med råd att implementera. Besök Energispararen här: https://www.vattenfall.se/energispararen