Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Schneider Electric

TRENDRAPPORT 2023/2024

brief

Schneider Electric är ledare inom den digitala omställningen av energihantering och automation. De driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier. Agencys uppdrag var att stärka kommunikationen kring avdelningen Digital Energy och lyfta vikten av att energieffektivisera och digitalisera dagens fastigheter – resultatet blev Trendrapport 2023/2024.

Copy – Grafisk design - Medierelationer

projektet

Schneider Electrics Trendrapport 2023/2024 är den fjärde av sitt slag och har tagits fram vartannat år sedan 2017. Rapporten är baserad på en statistiskt säkerställd undersökning med representanter från 125 svenska fastighetsbolag som har svarat på frågor om smarta fastigheter, energieffektivisering och digitalisering. Agency har genomfört intervjuer med experter och tagit fram case med Schneider Electrics befintliga kunder som tillsammans med siffrorna från undersökningen utgör rapporten.

Innehållet presenteras i form av en digital rapport där läsaren får en unik inblick i de senaste trenderna och upplevelserna inom uppkopplade fastigheter och IoT. Rapporten lanserades under hösten 2023 och kommuniceras löpande via traditionell PR. Den finns även på Schneider Electrics hemsida, i deras digitala kanaler och den nyskapade podcasten – Framtidens fastigheter. Rapporten har tagits emot på ett positivt sätt inom fastighetsbranschen, fått stort genomslag i betydande branschtidningar och skapat intervjutillfällen för Schneider Electrics experter.