The Swedes recommend Huawei

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

The Swedes recommend Huawei

In BrandIndex, YouGov has made a ranking of businesses and brands with the highest brand advocacy and which brands who are good at creating satisfied customers who recommend them to friends and familiars.

The smartphone producer Huawei has improved their brand advocacy score by 7.9 units during 2018, making it the most increasing brand. According to YouGov, the Swedes experiences that they get good value for money when buying Huawei products.

The ranking is based on average data during the period of November 1th 2017 to October 31th 2018. The method is a qualitative study and all interviews have been done with customers of each brand. YouGov only included brands that was based on at least 200 customer interviews during the time period mentioned.

Svenska folket rekommenderar Huawei

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Svenska folket rekommenderar Huawei

Yougov har i BrandIndex tittat på vilka företag och varumärken som är bra på att skapa nöjda kunder som rekommenderar dem och deras varumärke till vänner och bekanta. Detta kallas för Brand Advocacy internationellt.

Smartphonetillverkare Huawei har förbättrat sin Brand Advocacy-poäng med 7,9 enheter under 2018 och är det varumärke som har ökat mest. Svenskarna upplever sig enligt Yougov få bra värde för pengarna när de köper produkter från Huawei.

Rankingen baseras på genomsnittlig data under perioden 1 november 2017 till 31 oktober 2018. Samtliga intervjuer har gjorts med kunder till respektive varumärke/företag. Yougov har endast inkluderat varumärken som baseras på minst 200 intervjuer under perioden.