Get the most of your PR agency

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FRIDAY INSIGHTS

Get the most of your PR agency

Unfortunately, not everyone can afford a PR agency. It is an investment in communication with a very high ROI for most companies and organizations. And please do not take our word for it – ask our clients! But let’s say you do a budget, how do you maximize the output? Agency’s founder and senior advisor Niclas Lövkvist offers some advice on how to get top results.

1. Be honest about your budget.It is an inspiring challenge to create solutions that fits a client’s purse. On the other hand, creating something that never gets a sign off because they are too expensive is frustrating. Transparency from the start is best. That way the agency can use it’s time and energy to find solutions that can be realized and fly. Profitable for the agency, and good for you as a client.

2. Use smart contracts to make the agency perform over time. The best is usually to have a retainer deal that clearly states what the agency is expected to deliver over a given time period, let’s say a year or so. This minimizes administration and repeated discussions about money and focus can instead be where it should be – on getting the job done. And doing it well. If you are not happy with the results, just say so. If they do not listen and perform better, cancel the deal and find a new agency. The risk with a retainer lies primarily with the agency. It has to deliver results week after week, month after month in order to keep you as a (happy) client.

3. Demand that the entire team really works for you. If the agency tells you that their most senior advisor or the brightest young star will be part of your account, make sure that they really are. Do not pay for something that’s promised but not delivered. Many agencies present a dream team for all potential clients. It is great if you really get that team to play for you, but very bad if you just pay for it on paper.

4. Be generous with praise! A PR consultant’s work is often tough and sometimes outright ungrateful. If the project is a success the client is the hero – internally and externally.

If it does not go well, we as consultants are often blamed. That is ok and fine. But a client that shows understanding and appreciate the work that is done – even when it is not a homerun – will soon have a very dedicated team ready to do whatever it takes to keep you happy by delivering great results.

5. Do not believe the hype. PR is not some sort of strange black magic. It is primarily a lot of hard work and just a little bit of art and good contacts. Use the agency to educate your organization about how it is done. Then you will soon become better at making the right demands and to use the agency for the more difficult tasks. This will save you both time and money in the end.

6. Make time for feedback and respect deadlines. As consultants we love clients that actually delivers feedback on plans and material by the agreed deadline. The account manager will be able to plan for maximal results and to use the resources you pay for the way he or she planned. Allocated time for media contacts or production that can’t be used the way it was planned throws a spanner in the works for both your team and the agency at large.

niclas

WRITTEN BY

NICLAS LÖVKVIST, senior advisor & CEO

Den enkla konsten att få mest effekt av PR-byrån

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

FREDAGSTIPSET

Den enkla konsten att få mest effekt av PR-byrån

Så här några dagar innan Tomten klappar på dörren bjuder Agency på en tidig julklapp till både stora och små företag. Vi hoppas att den kan sprida glädje på både kommunikationsavdelningar och i ledningsgrupper. Varsågoda – en liten guide till hur man får ut mest och bäst av sin PR-byrå! God jul!

1. Var ärlig med din budget. Det är en sporrande utmaning att skapa bra kommunikation som ska passa en given budget. Att jobba fram fantastiska (nåja) lösningar som sedan blir avvisade av uppdragsgivaren för de är för dyra är däremot frustrerande. Transparens från början är bäst. Då lägger byrån tid och energi på att skapa rätt lösningar som även är möjliga att förverkliga. Lönsamt för byrån, bra för uppdragsgivaren.

2. Sätt press på byrån med smarta avtal. Att någon eller kanske ett par gånger om året enas om hur mycket jobb som byrån ska utföra för ett fast arvode – så kallad retainer – är nästan alltid den bästa modellen för ett löpande samarbete. Det minimerar administration och återkommande pengadiskussioner och gör att fokus kan läggas på att få jobbet gjort. Är man inte nöjd med resultatet – säg det till byrån. I värsta fall, säg upp avtalet! Risken med retainer ligger primärt på PR-byrån som måste leverera bra resultat vecka efter vecka, månad efter månad.

3. Kräv medverkan av hela arbetsgruppen. Om det står i offerten att byråns mest seniora rådgivare eller det piggaste unga stjärnskottet ska vara med i arbetsgruppen, se då till att de verkligen är med. Betala inte för något som inte levereras. En del byråer presenterar ett och samma dream team för samtliga kunder. Det är förstås jättebra om du verkligen får stjärnorna att spela för dig, men väldigt dåligt om du bara betalar för det.

4. Var generös med beröm! Att vara PR-konsult är ofta tufft och ibland direkt otacksamt. Om projektet blir succé är det förstås uppdragsgivaren som ska bli hjälte – internt och externt. 

Går det däremot mindre bra, kanske till och med rätt dåligt, är det oftast konsulterna som får skulden. Den uppdragsgivare som visar uppskattning när det går bra – och förståelse för att det inte alltid kan bli homerun – får en samling hängivna konsulter redo att gå genom eld och vatten för att leverera resultat.

5. Don’t believe the hype. PR är ingen svart magi. Det är primärt ett hantverk som kräver händer, ögon och tid och är först i andra hand en svårbemästrad konst. Använd byrån för att lära upp din egen organisation om hur det funkar. Då blir ni bättre upphandlare och kan ställa mer relevanta krav. Ni får även bättre förståelse för vad som är riktigt svårt, respektive relativt enkelt. Det gör att ni kan utnyttja PR-byråns kvalificerade resurser för de mer avancerade insatserna och kanske utföra mindre krävande saker internt. 

6. Avdela tid för feedback och respektera deadlines. En uppdragsgivare som inom utlovad tid ger feedback och svar på levererade planer eller förslag är PR-projektledarens älskling. Då kan han eller hon optimera arbetsgruppens insatser för maximalt resultat. Planerad tid som inte kan användas som tänkt, till exempel för mediekontakter eller produktion, skapar däremot oreda och försvårar för både arbetsgruppen och för byrån i stort. Uppdragsgivare som återkommer inom utlovad tid får därför både bättre utdelning av sin investering och får träffa en mindre stressad projektledare och en ännu gladare arbetsgrupp på nästa möte.

niclas

SKRIVEN AV

NICLAS LÖVKVIST, senior rådgivare & vd

Fem stora resetrender att hålla kolla på under 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fem stora resetrender att hålla kolla på under 2019

Planerar du att ge dig ut i världen på tu man hand i vinter? Eller lider du av klimatångest när du bokar flygresor? Kanske har du tröttnat på alla krångliga bokningssystem? Då är du inte ensam. Resebranschen har genomgått många spännande förändringar de senaste åren och 2019 ser inte ut att bli ett undantag. Fler singelresor, hållbarhet i fokus och banbrytande teknik är bara några av de trender som det kommande året ser ut att bjuda på.

1. Instaturism

Köpprocessen för resor har de senaste åren utvecklats ordentligt och i dag är sociala medier en viktig, om inte avgörande, komponent vid beslutet. Allt fler inspireras av resmål med hjälp av sociala medier. När unga väljer vart de ska resa är nämligen varken pris eller upplevelser de viktigaste aspekterna. I stället är det främst hur Instagram-vänlig destinationen är. Enligt en undersökning från Expedia utforskar så gott som alla i åldersgruppen mellan 18 och 35 år hur ett resmål ser ut på Instagram innan de bokar. Dessutom uppger två tredjedelar att Instagram-bilder från destinationen är den mest avgörande faktorn när de ska bestämma sig för att boka en resa.

Men det sociala nätverkets kraft att påverka slutar inte här. En majoritet av unga resenärer lägger upp bilder på Instagram med syftet att göra sina vänner och följare avundsjuka. Sociala medier används alltså i en allt större utsträckning för att förstärka den investering som gjorts. Resor har helt enkelt blivit ett sätt att uttrycka sitt sociala kapital och vi kommer med stor sannolikhet se fler tjänster inom semesterfotograferings så som exempelvis Flytographer under nästa år.

2. Egotripping

Singelhushåll är den vanligaste boendeformen i vårt avlånga land och siffror från Statistiska centralbyrån visar att fyra av tio svenskar bor ensamma. Sverige har dessutom störst andel ensamhushåll i hela Europa. Kanske är det därför inte så konstigt att tro att allt fler svenskar kommer välja att resa på egen hand, så kallat egotripping, de kommande åren. Resandet speglar samhället i stort och i samband med att singelhushållen ökar gör även ensamresandet det.

"Resandet speglar samhället i stort och i samband med att singelhushållen ökar gör även ensamresandet det."

Få aktörer har dock anpassat sina erbjudanden efter ensamresenärer och det finns stora möjligheter för företag att differentiera sig genom att haka på denna trend.

3. Medvetet resande

Det talas allt mer om klimatångest och frågor kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så aktuella som i dag. Något som i allra högsta grad kommer att fortsätta påverka vårt resande. Enligt en konsumentundersökning från Finnair vill 94 procent av Finlands befolkning minska utsläppen som genereras av flygresor. Dessutom är tre av fyra beredda att betala mer för en flygbiljett om pengarna används för att minska miljöpåverkan. Det är dock inte bara miljöaspekten som spökar. Statistik från Bookings.com visar att varannan svensk tycker att sociala förhållanden är en viktig del vid val av resmål. Och över hälften väljer bort destinationer där de tror att turismen kan påverka lokalbefolkningen negativt. Dessutom kan hela 86 procent tänka sig att spendera tid på aktiviteter som kompenserar miljöpåverkan under resan, exempelvis genom att plocka skräp på stranden.

Som ett resultat av att vi i dag är mer informerade inom olika samhällsfrågor blir vi också mer medvetna i vårt resande.

Och vi kommer i allt större utsträckning väga in såväl sociala, politiska och  miljömässiga aspekter vid val av resmål.

"Hela 86 procent tänka sig att spendera tid på aktiviteter som kompenserar miljöpåverkan under resan, exempelvis genom att plocka skräp på stranden."

I takt med att vi reflekterar mer över konsekvenserna av vårt resande blir vi också mer angelägna om att kompensera för det. Vi är dock inte redo att dra ner på att fara och flyga, vilket skapar större krav på nya innovativa lösningar som istället kan hjälpa oss att kompensera för vårt resande.

4. Underlättande teknik

Enligt en undersökning från Ticket spenderar närmare varannan svensk resenär flera dagar på research innan de bokar en utlandsresa. Dessutom är resebranschen det affärsområde som har procentuellt flest övergivna digitala kundvagnar, med drygt 80 procent avhopp under köpprocessen. Under 2019 kommer vi dock se allt fler tekniska lösningar som ökar flexibiliteten för resenärer inför avfärd. Exempelvis VR-funktioner som ger smakprov på olika resmål. Eller virtuella resebyråer i hemmet med röststyrning som kan svara på alla dina reserelaterade frågor.

"Under 2019 kommer vi se allt fler tekniska lösningar som ökar flexibiliteten för resenärer inför avfärd. Exempelvis VR-funktioner som ger smakprov på olika resmål. Eller virtuella resebyråer i hemmet med röststyrning som kan svara på alla dina reserelaterade frågor."

Väl på plats kommer vi dessutom kunna se allt mer av digitala dörrlås som öppnas med hjälp av din mobiltelefon, digitala reseledare som erbjuder unika och skräddarsydda upplevelser och robotreceptionister som kan anpassa språk efter gäst. För att inte tala om bagagetaggar som kan spåras i realtid genom mobilen och ögonigenkänningsteknik som kan komplettera eller ersätta passet. Dessa är bara några av många exempel på vad framtiden har att erbjuda.

5. Unika paket

Närmare varannan svensk vill slippa springa på sina landsmän under semestern, det visar en undersökning från Ticket. Istället vill vi uppleva ovanliga och unika destinationer som våra grannar, vänner och kollegor inte redan varit på.

I samband med att vi i allt större utsträckning bygger vårt personliga varumärke på sociala medier har behovet för att vara med om, och kunna dela med sig av, unika upplevelser också ökat. Under 2019 kommer vi se fler aktörer som jobbar mer med unika resor och upplevelser. 

my

SKRIVEN AV

My Lundberg, PR-Konsult

Highway Heroes
Goodyear

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Goodyear

Highway Heroes

To highlight those who do good while on the road, Agency launched the initiative Highway Heroes together with tire manufacturer Goodyear. A nationwide competition in which anyone could nominate themselves, a friend or someone else who has done a good deed on the road. Highway Heroes was first launched 2016 and has since then become a yearly occurring event.

Bostadsrättsrapporten
SBC

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

sveriges bostadsrättscentrum

bostadsrättsrapporten

brief

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum är branschspecialisten som kan allt om bostadsrätter och fastighetsförvaltning. Idag hjälper de runt 4 600 bostadsrättsföreningar med allt från stambyte och stadgeändringar till rabatter och flerårsbudgetar. Agencys uppdrag var att stärka SBC:s varumärke och positionera företaget som ledande experter inom bostadsrätter. Resultatet blev Sveriges Bostadsrättsrapport – en rapport som lanserats varje år sedan 2018 och blivit en röd tråd i SBC:s kommunikation.

Copy – Grafisk design - Medierelationer

projektet

Sveriges Bostadsrättsrapport lanseras för sjätte året i rad och är baserad på en statistiskt säkerställd undersökning bland svenska bostadsrättsägare över hela landet. I undersökningen tar man reda på hur bostadsrättsägare ser på sådant som rör SBC:s verksamhet och expertområden. Detta år innehöll rapporten fem kapitel på ämnena ekonomi, juridik, underhåll och drift, energi samt framtidens bostadsrättsförening. Insikterna från undersökningen presenteras i form av en tryckt och digital rapport, där läsaren får en unik inblick i vad bostadsrättsägare tycker och tänker kring allt som har med bostadsrättsföreningen att göra.

Innehållet i rapporten kommuniceras kontinuerligt under hela året, främst genom traditionell PR men även via SBC:s egen hemsida och digitala kanaler. Sedan den första rapporten lanserades har den fått ett stort genomslag och skapat återkommande kommunikationstillfällen för SBC:s experter i tidningar, radio och tv. Rapporten har blivit ett viktigt verktyg som möjliggör för SBC att lyfta sin expertis och bli en tongivande röst i frågor som rör bostadsrätter och bostadsrättsföreningar.