HUAWEI OCH VATTENFALL PÅ TOPPLISTA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

HUAWEI OCH VATTENFALL PÅ TOPPLISTA

Häromdagen släpptes YouGovs så kallade ”Buzz index” för 2018, som visar svenskarnas inställning till olika varumärken. Bland de varumärken som har gjort den bästa förbättringen under det gångna året återfinns två av Agencys uppdragsgivare under 2018. Vattenfall och Huawei hamnar på tredje respektive fjärde plats på topplistan. Totalt deltar 300 varumärken i undersökningen. Grattis säger vi!

Tio präktiga klavertramp vid krishantering

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tio präktiga klavertramp vid krishantering

Nu är det kris! Vad gör vi? Rätt svar: Gör ingenting innan ni har läst den här artikeln. Då kan ni i alla fall förhoppningsvis undvika tio vanliga och dyrköpta misstag.

Misstag nummer 1:

Att rita utrymningskartan när det redan brinner i farstun.

Ingen skulle väl komma på tanken att göra planer och rutiner för hur man ska rädda sig ur ett brinnande hus när elden redan är lös? Men byt ut eldsvådan mot ett pyrande mediedrev så är det exakt så de flesta gör. Även om det finns en krishanteringsplan på plats är den ofta begravd längst ned i en mapp i en mörk vrå på servern dit få hittar. Och framför allt har ingen övat eller gått igenom innehållet sedan den föreföredetta presschefens tid.

Misstag nummer 2:

Att vara ohälsosamt optimistisk.

Krishantering är en konst som bäst utförs av folk med lätt pessimistisk och mycket cynisk inställning. Man ska helst utgå från det värsta och planera för det. Tron att ”det nog blåser över” har fällt många tiotaggare.

Misstag nummer 3:

Att bli handlingsförlamad.

Att avstå från att kliva in i mötet och informera styrelsen eller att inte ringa till firmans semestrande vd är ett utmärkt sätt att förvärra läget. Vid kris är det bråttom! ”Obeslutsamhet och uraktlåtenhet att handla ligger en chef mera till last än misstag i fråga om val av medel”, stod att läsa i det äldre svenska arméreglementet. Sant än i dag.

Misstag nummer 4:

Att gå hem.

Media sover aldrig. När det är en bra story på gång (bra för media, kanske inte för den som är måltavla) mobiliserar dessutom redaktionen alla krafter som krävs för att få hem storyn. Sitt därför kvar och jobba så länge det krävs. Ring in förstärkning och avbytare i tid. Foodora är er vän.

Misstag nummer 5:

Att vara sin egen krishanterare.

Det är oerhört svårt att i ett krisläge vara brutalt ärlig och tydlig mot sig själv, sina arbetskamrater och chefer med vad som bör göras och hur budskapen ska formuleras. En extern rådgivare behöver inte ta hänsyn till framtida karriärmöjligheter eller stämningen på nästa julfest.

Misstag nummer 6:

Att inte lita på de egna proffsen.

Det händer att kommunikations- eller presschefen blir utsparkad ur krishanteringen av stressade direktörer som tror sig veta bäst hur saker och ting bör skötas. Ofta eftersom dessa är rädda om sitt eget skinn och rykte. Kombinationen av egenintresse och bristande hantverkskunnande slutar sällan bra.

Misstag nummer 7:

Att inte bjuda på godis.

I en verklig kris är allt nyheter. Även att ni inte har någonting att berätta. Eller att ni har beställt pizza från Foodora. Det är alltid bättre att försöka bjuda på innehåll – ”feed the beast”, säger vi i branschen ibland – för att i viss mån sysselsätta medierna och kunna styra rapporteringen. Tiga som muren är sällan bästa modellen.

Misstag nummer 8:

Att gömma chefen.

Ett drev skapas när villebrådet flyr. Och inget villebråd är smaskigare än den högsta chefen. Att försöka hålla honom eller henne borta från media fungerar sällan i längden. Tvärtom förlänger det ofta pinan. Och det signalerar dessutom bristande förståelse för krisens dignitet och konsekvenser för dem som eventuellt har drabbats.

"Under 2019 kommer vi se allt fler tekniska lösningar som ökar flexibiliteten för resenärer inför avfärd. Exempelvis VR-funktioner som ger smakprov på olika resmål. Eller virtuella resebyråer i hemmet med röststyrning som kan svara på alla dina reserelaterade frågor."

Misstag nummer 9:

ATT KRÅNGLA TILL DET.

Många vill helst kommunicera internt innan samma sak blir känt externt. Det är förstås ofta bra och rimligt. Men i en krissituation där media följer varje steg ni tar är det onödigt och tar för mycket tid och kraft. Prioritera istället tydliga och korrekta budskap som fungerar både externt och internt. Och keep it simple. Det är innehållet, inte formen, som är det viktiga.

Misstag nummer 10:

Att tala om fel saker.

Det finns en fin lista över budskapsprioriteringar i min dator. I fallande skala framgår där vad man absolut bör tala om och vad som helst ska undvikas. Det viktigaste är detta: har krisen effekter för andra än den egna organisationen är det dessa konsekvenser ni ska prioritera i såväl budskap som handling. Chefens eventuella framtid i företaget eller aktiekursens välmående återfinns först lååångt ned på listan.

Har du ett akut behov av hjälp eller vill veta mer?
Ring 08-410 818 00.

niclas

SKRIVEN AV

NICLAS LÖVKVIST, SENIOR RÅDGIVARE & VD

Serviceälskande kontorsassistent till PR-byrå

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Serviceälskande kontorsassistent till PR-byrå

Vill du jobba i en kreativ och professionell miljö tillsammans med glada och skickliga kollegor? Är du en positiv person som älskar att ta hand om både gäster och arbetskamrater och har ett sinne för ordning och reda? Då har du chansen nu!

På Agency bryr vi oss inte om hur gammal du är, vilket kön du har eller vad du heter. Det viktiga är att du har en ambition att alltid leverera det bästa resultatet när du tar dig an en uppgift. Tror du att du är rätt person för Agency? Mejla oss på jobb@agency.se. Intervjuer sker löpande.

I rollen som kontorsassistent kommer du bland annat att:

För att lyckas tror vi att du:

Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete

Agency anser att vi som PR-byrå har ett stort ansvar för att främja mångfald och jämställdhet, såväl på vår arbetsplats som i den kommunikation vi skapar. Vi vill verka för en bransch och ett samhälle fritt från diskriminering, förtryck, sexualiserande jargong, trakasserier och övergrepp. Därför jobbar vi alltid för att utveckla och förbättra vårt inkluderingsarbete.

Vi på Agency arbetar med en målsättning att leverera maximal utdelning på våra uppdragsgivares investering i kommunikation. För att uppnå bästa möjliga resultat tar vi tillvara på de möjligheter som finns i mångfald och jämställdhet. Det innefattar såväl den kommunikation vi skapar åt våra kunder, som utvecklingen av befintlig och potentiell arbetskraft på byrån.

Att alla människor ska ha samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, civilstatus eller ålder är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Det kan dessutom skapa en fördelaktig företagskultur. När vi känner oss respekterade och inkluderade får vi tillgång till vår fulla potential och öppnar upp möjligheter såsom mer engagemang och lojalitet. Genom ett aktivt arbete kan vi främja lika rättigheter och möjligheter samt vara en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare. 

Under våren 2018 utsågs en arbetsgrupp som jobbat fram en mångfald- och jämställdhetspolicy samt en handlingsplan som ska ligga till grund för ett aktivt mångfald- och jämställdhetsarbete.

Projektgruppen har fått viktig input till planens nulägesanalys genom en anonym medarbetarenkät. Baserat på nulägesanalysen har mål för arbetet identifierats och utifrån dessa har förslag på åtgärder formulerats. Exempelvis finns ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med i den löpande dialogen på såväl ledningsgruppsnivå som i arbetsgrupperna. Vi har genomfört kompetensförsörjningsplanering med ett integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar även för att skapa ökad förståelse och höjd kunskap bland våra anställda kring diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier exempelvis genom utbildningar, föreläsningar samt intern inspiration och samtal.

För att fortsätta hålla oss uppdaterade om nuläget har vi halvårsvisa uppföljningsmöten med hela byrån.

Vill du veta mer om Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete, vänligen kontakta My Lundberg, Mångfald- och jämställdhetsansvarig på Agency.
my

SKRIVEN AV

My Lundberg, PR-Konsult &
Mångfald- och jämställdhetsansvarig