P20 FASHION
Huawei

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

HUAWEI

P20 Fashion

Vid lanseringen av HUAWEI P20 Pro ville vi visa att det är möjligt för vem som helst att ta professionella bilder, endast med hjälp av en mobilkamera. I en fototävling sökte vi efter Sveriges nästa modefotograf som fick i uppdrag att bevisa vår tes. Tillsammans med fotograferna Emma Svensson och Rami Hanna samt byrån The Amazing Society anordnades en riktig proffsfotografering där modellens outfits matchades med de olika färgerna på mobiltelefonen. Projektet resulterade i en lookbook fotograferad av vinnaren och en smygläsning av denna på Hallwylska Palatset i Stockholm.

Spela videoklipp

#ettegethem
Skanska

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SKANSKA

#ettegethem

Hundratusentals unga vuxna står idag utan egen bostad och många kommer att få vänta i flera år innan de kan flytta till ett eget hem. För att få bukt med problemet krävs det fler bostäder och en ökad rörlighet bland bostadsägare.

Målet med kampanjen var att synliggöra hur unga vuxnas välmående påverkas av bostadsbristen och aktiviteten bestod av fyra delar:
– Statistisk undersökning
– Psykologisk analys
– Unga vuxnas bostadsberättelser
– Samarbeten med influencers

Nationell undersökning
För att få djupare kunskap kring hur bostadskrisen påverkar de ungas liv genomfördes en rikstäckande Sifo-undersökning. Resultatet visade tydligt att bristen på bostäder påverkar ungas familjerelationer, framtidsplaner och välmående på ett negativt sätt.

Var tredje ung vuxen saknar till exempel ett eget hem. De bor istället hemma hos föräldrar, vänner, är inneboende eller har ett andra- eller tredjehandskontrakt. Var fjärde person mellan 18 och 30 år som har haft svårt att hitta eget boende svarade att de har mått dåligt i längre perioder. Dessa insikter och många fler kom sedan att ligga till grund för kommunikationen.

Skanska vill som byggbolag och samhällsutvecklare bidra till en fungerande bostadsmarknad. Agency fick därför i uppdrag att presentera en aktivitet som kunde generera medialt intresse och som också tog ett bredare grepp kring frågan om bostadsbristen. Aktiviteten skulle samtidigt uppmärksamma vilka effekter bostadsbristen skapar för unga vuxna och i slutändan även på samhället i stort. 

Målsättning
– Belysa hur unga vuxna och föräldrar påverkas av bostadsbristen
– Nå och engagera målgruppen unga vuxna
– Ge Skanska möjlighet att presentera lösningar på bostadsbristen

Genomförande
I Sverige skrivs det löpmeter om bostadsmarknaden varje vecka. Diskussionerna handlar dock främst om ekonomiska effekter av bostadsbristen. Men vilka emotionella och psykologiska följder

har egentligen dagens bostadsmarknad på unga? Agency tog avstamp i denna fråga och skapade bostadskampanjen #EttEgetHem.

Psykologens analys
För att ta reda på hur människor påverkas emotionellt av att inte ha ett eget hem tog Agency hjälp av Jenny Rickardson, legitimerad psykolog på Psykologifabriken. Hon fick ta del av undersökningen och analyserade därigenom hur bostadsbristen påverkar unga på ett personligt plan.

Ungas berättelser
Agency skapade även en hemsida för kampanjen; ettegethem.skanska.se. Där presenterades unik statistik om bostadsmarknaden, vanligt förekommande myter och psykologiska analyser kring bostadsbristen. På sajten fick unga även möjligheten att skicka in sina egna bostadsberättelser och det resulterade i en mängd berättelser från unga vuxna runt om i hela Sverige. Genom att dela med sig av egna erfarenheter på bostadsmarknaden tävlade unga samtidigt om en värdecheck på 10 000 kronor på en av Sveriges största inredningsbutiker.

Samarbeten med influencers
För att nå målgruppen i flera olika kanaler inleddes samarbeten med tre välkända svenska bloggare som alla har erfarenheter av bostadsmarknadens baksida.

Linn Herbertsson: ”Känslan den dagen då man inser att man för första gången bor i en lägenhet som ingen kan slänga ut en från var fantastisk.”
Lisa Olsson:
”Efter heltidsjobb med hyresletande på Facebook och via vänner hamnade jag till slut i Stockholm – där jag förflyttade mig runt i olika lägenheter i andrahand.”
Gustav Broström: ”Och nu då? Lägga sitt livs besparingar på ett kyffe? Bostadsbristen är akut och den påverkar unga människors liv och välmående.”

Resultat
Dagstidningar, lokalmedier över hela landet och branschpress skrev om både bostadskampanjen #EttEgetHem och Skanska. Genom PR-aktiviteten kunde Skanska tala med en svårfångad målgrupp och kommunicera förslag på lösningar kring dagens bostadsbrist. Dessutom kunde byggbolaget ytterligare etablera sig som en samhällsutvecklare som aktivt bidrar till en bättre fungerande bostadsmarknad. Totalt exponerades 3,9 miljoner svenskar för kampanjen och det totala PR-värdet landade på 2,9 miljoner kronor.

Madness of Sweden
Warner Brothers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

WARNER BROTHERS

MADNESS OF SWEDEN

Miljön i Mad Max: Fury Road kan tyckas absurd och overklig. Genom att tillämpa samma känsla på kända svenska platser ville vi ge en tankeställare om vad som kan hända med vår egen värld – i en tid då humanitära katastrofer och miljöhot är mer verkliga än någonsin. Hur skulle vår egen värld se ut efter apokalypsen?

Spela videoklipp

Kådiskollen
RFSU

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

RFSU

KÅDISKOLLEN

RFSU AB är marknadsledande på kondomer och glidmedel i den nordiska handeln. För att ytterligare stärka sin position har RFSU under flera år genomfört Kådiskollen – Nordens största undersökning om attityder och beteenden inom kondomanvändning. Det är en återkommande rapport som gjordes för första gången år 2009. Uppdraget som Agency fick inför 2016 var att utöka Kådiskollens mediala vinklar och generera fler genomslag och intervjutillfällen jämfört med rapportsläppet för tre år sedan. RFSU AB ville även öka Kådiskollens digitala närvaro och spridning i sociala medier.