AGENCY WINS BEST PR AGENCY OF THE YEAR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

AGENCY WINS BEST PR AGENCY OF THE YEAR

arets_byra

Last week, Regi and Resumé hosted the award ceremony for the agencies in Sweden with the most satisfied clients. Resumé and Regi conducts an annual survey to find out which the best PR and communication agencies in the country are, and what’s behind the top rankings.

In the survey, agencies are measured and evaluated by their biggest clients within a 13 Satisfied Customers index criteria, among them: creativity, strategic competence, pro-activity, business advantage, digital competence and engagement. The price ceremony was held at Münchenbryggeriet in Stockholm. Agency won in the category “Best PR Agency SEK 7-15 M”.

What does it mean for Agency to win this award?

– It clearly shows us that our clients value and appreciate the work that we do, says Peter Larsson, Partner and Account Manager.

What is the secret behind your success?

– All the employees at our agency are very committed and have a passionate interest for what we do. We work with something we love, and we truly care about our clients. That brings great results.

How will you celebrate?

– Together with our clients, we will make 2019 another brilliant year!

Agency vinner Årets Byrå

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Agency vinner Årets Byrå

arets_byra
I förra veckan korades de byråer i Sverige som har mest nöjda kunder i Regi och Resumés tävling Årets Byrå. Resumé gör en enkät med samtliga vinnande byråer för att ta reda på vad som ligger bakom topplaceringarna.

I studien som tävlingen bygger på utvärderar byråernas största kunder sina byråer inom 13 Nöjd kund index-kriterier, däribland kreativitet, strategisk kompetens, proaktivitet, affärsnytta, digital kompetens och engagemang. Prisutdelningen ägre rum under en galamiddag på Münchenbryggeriet under torsdagskvällen. Agency tog hem vinsten i kategorin PR 7-15 MKR.

Vad betyder den här vinsten för er som byrå?
– Det är ett kvitto på att kunderna värdesätter och uppskattar arbetet vi gör, säger Peter Larsson, byråchef och projektledare.


Vad är det ni har lyckats med?
– Stort engagemang och ett brinnande intresse hos alla medarbetare på byrån. Vi jobbar med något vi älskar och vi bryr oss om kunderna på riktigt. Det ger bra resultat.

Hur ska ni fira?
– Tillsammans med våra kunder ska vi göra 2019 till ännu ett lysande år.