Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete

Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete

Agency anser att vi som PR-byrå har ett stort ansvar för att främja mångfald och jämställdhet, såväl på vår arbetsplats som i den kommunikation vi skapar. Vi vill verka för en bransch och ett samhälle fritt från diskriminering, förtryck, sexualiserande jargong, trakasserier och övergrepp. Därför jobbar vi alltid för att utveckla och förbättra vårt inkluderingsarbete.

Vi på Agency arbetar med en målsättning att leverera maximal utdelning på våra uppdragsgivares investering i kommunikation. För att uppnå bästa möjliga resultat tar vi tillvara på de möjligheter som finns i mångfald och jämställdhet. Det innefattar såväl den kommunikation vi skapar åt våra kunder, som utvecklingen av befintlig och potentiell arbetskraft på byrån.

Att alla människor ska ha samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, civilstatus eller ålder är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Det kan dessutom skapa en fördelaktig företagskultur. När vi känner oss respekterade och inkluderade får vi tillgång till vår fulla potential och öppnar upp möjligheter såsom mer engagemang och lojalitet. Genom ett aktivt arbete kan vi främja lika rättigheter och möjligheter samt vara en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare. 

Under våren 2018 utsågs en arbetsgrupp som jobbat fram en mångfald- och jämställdhetspolicy samt en handlingsplan som ska ligga till grund för ett aktivt mångfald- och jämställdhetsarbete.

Projektgruppen har fått viktig input till planens nulägesanalys genom en anonym medarbetarenkät. Baserat på nulägesanalysen har mål för arbetet identifierats och utifrån dessa har förslag på åtgärder formulerats. Exempelvis finns ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv med i den löpande dialogen på såväl ledningsgruppsnivå som i arbetsgrupperna. Vi har genomfört kompetensförsörjningsplanering med ett integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar även för att skapa ökad förståelse och höjd kunskap bland våra anställda kring diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier exempelvis genom utbildningar, föreläsningar samt intern inspiration och samtal.

För att fortsätta hålla oss uppdaterade om nuläget har vi halvårsvisa uppföljningsmöten med hela byrån.

Vill du veta mer om Agencys mångfald- och jämställdhetsarbete, vänligen kontakta My Lundberg, Mångfald- och jämställdhetsansvarig på Agency.
my

SKRIVEN AV

My Lundberg, PR-Konsult &
Mångfald- och jämställdhetsansvarig

Den enkla konsten att få mest effekt av PR-byrån

FREDAGSTIPSET

Den enkla konsten att få mest effekt av PR-byrån

Så här några dagar innan Tomten klappar på dörren bjuder Agency på en tidig julklapp till både stora och små företag. Vi hoppas att den kan sprida glädje på både kommunikationsavdelningar och i ledningsgrupper. Varsågoda – en liten guide till hur man får ut mest och bäst av sin PR-byrå! God jul!

1. Var ärlig med din budget. Det är en sporrande utmaning att skapa bra kommunikation som ska passa en given budget. Att jobba fram fantastiska (nåja) lösningar som sedan blir avvisade av uppdragsgivaren för de är för dyra är däremot frustrerande. Transparens från början är bäst. Då lägger byrån tid och energi på att skapa rätt lösningar som även är möjliga att förverkliga. Lönsamt för byrån, bra för uppdragsgivaren.

2. Sätt press på byrån med smarta avtal. Att någon eller kanske ett par gånger om året enas om hur mycket jobb som byrån ska utföra för ett fast arvode – så kallad retainer – är nästan alltid den bästa modellen för ett löpande samarbete. Det minimerar administration och återkommande pengadiskussioner och gör att fokus kan läggas på att få jobbet gjort. Är man inte nöjd med resultatet – säg det till byrån. I värsta fall, säg upp avtalet! Risken med retainer ligger primärt på PR-byrån som måste leverera bra resultat vecka efter vecka, månad efter månad.

3. Kräv medverkan av hela arbetsgruppen. Om det står i offerten att byråns mest seniora rådgivare eller det piggaste unga stjärnskottet ska vara med i arbetsgruppen, se då till att de verkligen är med. Betala inte för något som inte levereras. En del byråer presenterar ett och samma dream team för samtliga kunder. Det är förstås jättebra om du verkligen får stjärnorna att spela för dig, men väldigt dåligt om du bara betalar för det.

4. Var generös med beröm! Att vara PR-konsult är ofta tufft och ibland direkt otacksamt. Om projektet blir succé är det förstås uppdragsgivaren som ska bli hjälte – internt och externt. 

Går det däremot mindre bra, kanske till och med rätt dåligt, är det oftast konsulterna som får skulden. Den uppdragsgivare som visar uppskattning när det går bra – och förståelse för att det inte alltid kan bli homerun – får en samling hängivna konsulter redo att gå genom eld och vatten för att leverera resultat.

5. Don’t believe the hype. PR är ingen svart magi. Det är primärt ett hantverk som kräver händer, ögon och tid och är först i andra hand en svårbemästrad konst. Använd byrån för att lära upp din egen organisation om hur det funkar. Då blir ni bättre upphandlare och kan ställa mer relevanta krav. Ni får även bättre förståelse för vad som är riktigt svårt, respektive relativt enkelt. Det gör att ni kan utnyttja PR-byråns kvalificerade resurser för de mer avancerade insatserna och kanske utföra mindre krävande saker internt. 

6. Avdela tid för feedback och respektera deadlines. En uppdragsgivare som inom utlovad tid ger feedback och svar på levererade planer eller förslag är PR-projektledarens älskling. Då kan han eller hon optimera arbetsgruppens insatser för maximalt resultat. Planerad tid som inte kan användas som tänkt, till exempel för mediekontakter eller produktion, skapar däremot oreda och försvårar för både arbetsgruppen och för byrån i stort. Uppdragsgivare som återkommer inom utlovad tid får därför både bättre utdelning av sin investering och får träffa en mindre stressad projektledare och en ännu gladare arbetsgrupp på nästa möte.

niclas

SKRIVEN AV

NICLAS LÖVKVIST, senior rådgivare & vd

Fem stora resetrender att hålla kolla på under 2019

Fem stora resetrender att hålla kolla på under 2019

Planerar du att ge dig ut i världen på tu man hand i vinter? Eller lider du av klimatångest när du bokar flygresor? Kanske har du tröttnat på alla krångliga bokningssystem? Då är du inte ensam. Resebranschen har genomgått många spännande förändringar de senaste åren och 2019 ser inte ut att bli ett undantag. Fler singelresor, hållbarhet i fokus och banbrytande teknik är bara några av de trender som det kommande året ser ut att bjuda på.

1. Instaturism

Köpprocessen för resor har de senaste åren utvecklats ordentligt och i dag är sociala medier en viktig, om inte avgörande, komponent vid beslutet. Allt fler inspireras av resmål med hjälp av sociala medier. När unga väljer vart de ska resa är nämligen varken pris eller upplevelser de viktigaste aspekterna. I stället är det främst hur Instagram-vänlig destinationen är. Enligt en undersökning från Expedia utforskar så gott som alla i åldersgruppen mellan 18 och 35 år hur ett resmål ser ut på Instagram innan de bokar. Dessutom uppger två tredjedelar att Instagram-bilder från destinationen är den mest avgörande faktorn när de ska bestämma sig för att boka en resa.

Men det sociala nätverkets kraft att påverka slutar inte här. En majoritet av unga resenärer lägger upp bilder på Instagram med syftet att göra sina vänner och följare avundsjuka. Sociala medier används alltså i en allt större utsträckning för att förstärka den investering som gjorts. Resor har helt enkelt blivit ett sätt att uttrycka sitt sociala kapital och vi kommer med stor sannolikhet se fler tjänster inom semesterfotograferings så som exempelvis Flytographer under nästa år.

2. Egotripping

Singelhushåll är den vanligaste boendeformen i vårt avlånga land och siffror från Statistiska centralbyrån visar att fyra av tio svenskar bor ensamma. Sverige har dessutom störst andel ensamhushåll i hela Europa. Kanske är det därför inte så konstigt att tro att allt fler svenskar kommer välja att resa på egen hand, så kallat egotripping, de kommande åren. Resandet speglar samhället i stort och i samband med att singelhushållen ökar gör även ensamresandet det.

"Resandet speglar samhället i stort och i samband med att singelhushållen ökar gör även ensamresandet det."

Få aktörer har dock anpassat sina erbjudanden efter ensamresenärer och det finns stora möjligheter för företag att differentiera sig genom att haka på denna trend.

3. Medvetet resande

Det talas allt mer om klimatångest och frågor kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så aktuella som i dag. Något som i allra högsta grad kommer att fortsätta påverka vårt resande. Enligt en konsumentundersökning från Finnair vill 94 procent av Finlands befolkning minska utsläppen som genereras av flygresor. Dessutom är tre av fyra beredda att betala mer för en flygbiljett om pengarna används för att minska miljöpåverkan. Det är dock inte bara miljöaspekten som spökar. Statistik från Bookings.com visar att varannan svensk tycker att sociala förhållanden är en viktig del vid val av resmål. Och över hälften väljer bort destinationer där de tror att turismen kan påverka lokalbefolkningen negativt. Dessutom kan hela 86 procent tänka sig att spendera tid på aktiviteter som kompenserar miljöpåverkan under resan, exempelvis genom att plocka skräp på stranden.

Som ett resultat av att vi i dag är mer informerade inom olika samhällsfrågor blir vi också mer medvetna i vårt resande.

Och vi kommer i allt större utsträckning väga in såväl sociala, politiska och  miljömässiga aspekter vid val av resmål.

"Hela 86 procent tänka sig att spendera tid på aktiviteter som kompenserar miljöpåverkan under resan, exempelvis genom att plocka skräp på stranden."

I takt med att vi reflekterar mer över konsekvenserna av vårt resande blir vi också mer angelägna om att kompensera för det. Vi är dock inte redo att dra ner på att fara och flyga, vilket skapar större krav på nya innovativa lösningar som istället kan hjälpa oss att kompensera för vårt resande.

4. Underlättande teknik

Enligt en undersökning från Ticket spenderar närmare varannan svensk resenär flera dagar på research innan de bokar en utlandsresa. Dessutom är resebranschen det affärsområde som har procentuellt flest övergivna digitala kundvagnar, med drygt 80 procent avhopp under köpprocessen. Under 2019 kommer vi dock se allt fler tekniska lösningar som ökar flexibiliteten för resenärer inför avfärd. Exempelvis VR-funktioner som ger smakprov på olika resmål. Eller virtuella resebyråer i hemmet med röststyrning som kan svara på alla dina reserelaterade frågor.

"Under 2019 kommer vi se allt fler tekniska lösningar som ökar flexibiliteten för resenärer inför avfärd. Exempelvis VR-funktioner som ger smakprov på olika resmål. Eller virtuella resebyråer i hemmet med röststyrning som kan svara på alla dina reserelaterade frågor."

Väl på plats kommer vi dessutom kunna se allt mer av digitala dörrlås som öppnas med hjälp av din mobiltelefon, digitala reseledare som erbjuder unika och skräddarsydda upplevelser och robotreceptionister som kan anpassa språk efter gäst. För att inte tala om bagagetaggar som kan spåras i realtid genom mobilen och ögonigenkänningsteknik som kan komplettera eller ersätta passet. Dessa är bara några av många exempel på vad framtiden har att erbjuda.

5. Unika paket

Närmare varannan svensk vill slippa springa på sina landsmän under semestern, det visar en undersökning från Ticket. Istället vill vi uppleva ovanliga och unika destinationer som våra grannar, vänner och kollegor inte redan varit på.

I samband med att vi i allt större utsträckning bygger vårt personliga varumärke på sociala medier har behovet för att vara med om, och kunna dela med sig av, unika upplevelser också ökat. Under 2019 kommer vi se fler aktörer som jobbar mer med unika resor och upplevelser. 

my

SKRIVEN AV

My Lundberg, PR-Konsult

Skriv alltid rubriker, aldrig överskrifter

FREDAGSTIPSET

Skriv alltid rubriker, aldrig överskrifter

Det första rådet i den här texten borde kanske egentligen varit det sista.

Eftersom man alltid sätter rubriken sist.

Men det blev en bättre start på den här lilla texten på det här viset. Det visar också att man inte ska bry sig så mycket om regler. De flesta regler gällande skrivande är nämligen till för att brytas. Inte alltid, men rätt så ofta. Att börja meningar med ”och” är till exempel inte bara helt ok. Det är till och med bra. Ibland.

Tillbaks till rubriker!

De är till för att locka till läsning. Inte för att beskriva vad texten är eller innehåller.
”Bruksanvisning för diskmaskin” är en överskrift.
”Diskmaskiner orsakar 10 000 bränder om året” är en rubrik.

När du skriver pressmaterial – exempelvis ett pressmeddelande – gäller det att tänka på ett par saker:

  • Texten ska kännas relevant för mottagaren
  • Den som så önskar ska kunna publicera texten utan för mycket redigering

För att lyckas med den första punkten gäller det att verkligen fundera igenom vem mottagaren är: en redaktör, dina kunder, medarbetare, tänkbara besökare på hemsidan? Kanske alla de där och några till.

Men om du inte skriver för ett household brand, som alla redan har en relation till och därför mer eller mindre med automatik är intresserade av, måste du spetsa till texten. Ett pressmeddelande som ska anpassas till allt och alla blir urvattnat, ljummet och trist. Så tänk istället till om vilken eller kanske vilka redaktioner som är absolut viktigast att intressera. Lyckas du få dem att publicera en text eller inslag baserat på ditt pressmeddelande har du lyckats bra. Allt annat är bonus. Tänk prickskytte snarare än hagelbössa.

När du i ditt sinne har avgränsat målet kan du enklare börja arbeta fram en vinkel som intresserar mottagaren. Vad är grejen? På riktigt? Alltså inte det du och dina arbetskamrater tycker är viktigast och mest intressant. Du är inte mottagare. Inte din chef heller.

Glöm inte att det måste finnas ett nyhetsvärde för att motivera redaktionell publicering. För att komplicera saken gör olika redaktioner och redaktörer skilda nyhetsvärderingar av exakt samma innehåll. Men tre saker som nästan alltid höjer nyhetsvärdet i ett pressmeddelande är:

  • Siffror och statistik. Kalla siffror anses generellt ha högre trovärdighet än aldrig så vackra ord
  • Nya eller åtminstone mindre välkända fakta
  • Konkreta exempel från verkligheten. Det är alltid bättre än hypotetiska resonemang

Underskatta inte heller kraften i att ta hjälp av aktuella omvärldshändelser eller trender och att väva in det i din text. Ämnen som medierna gärna skriver om publiceras nämligen av ett skäl: de säljer och genererar trafik. Utnyttja det.  

Förhoppningsvis får rätt vinkel och ett höjt nyhetsvärde läsaren att följa med en bra bit från rubriken och långt ned i brödtexten. Kanske hela vägen till boilerplaten (den lilla texten i myrskrift i sidfoten som berättar det viktigaste om avsändaren).

Bästa sättet att komma fram till vinkeln är att skriva ingresser.

Och skriva om ingresser.

Om och om igen.

Skriv gärna femtio ingresser. Eller hundra.

När ingressen sitter är det rätt enkelt att skriva resten. Det är som att skaka loss proppen i ketchupflaskan. Det bara rinner på. Men det kan ta tid innan det släpper.

Att skriva är en konst. Men ännu mer ett slit och ett släp. Att skriva om och döda sina darlings är halva grejen. Resten är rutin och ork.

”Genialitet är 10 procent inspiration och 90 procent transpiration.” Ett bra citat som brukar tillskrivas glödlampans uppfinnare Thomas Alva Edison.

Det beskriver också rätt så bra skrivprocessen.

Och så sätter du alltså rubriken sist.

niclas

SKRIVEN AV

NICLAS LÖVKVIST, senior rådgivare & vd

Svenska folket rekommenderar Huawei

Svenska folket rekommenderar Huawei

Yougov har i BrandIndex tittat på vilka företag och varumärken som är bra på att skapa nöjda kunder som rekommenderar dem och deras varumärke till vänner och bekanta. Detta kallas för Brand Advocacy internationellt.

Smartphonetillverkare Huawei har förbättrat sin Brand Advocacy-poäng med 7,9 enheter under 2018 och är det varumärke som har ökat mest. Svenskarna upplever sig enligt Yougov få bra värde för pengarna när de köper produkter från Huawei.

Rankingen baseras på genomsnittlig data under perioden 1 november 2017 till 31 oktober 2018. Samtliga intervjuer har gjorts med kunder till respektive varumärke/företag. Yougov har endast inkluderat varumärken som baseras på minst 200 intervjuer under perioden.

Tio intervju-tips från medietränaren

FREDAGSTIPSET

Tio intervju-tips från medietränaren

Ska du bli intervjuad? Känns det nervöst? Inte så konstigt. Det finns nämligen gott om fallgropar för den som ska möta media. Agencys grundare och seniora rådgivare Niclas Lövkvist har förberett och medietränat hundratals talespersoner, makthavare och kändisar. Här bjuder han på tio konkreta tips som gör mötet med media lättare!

1. Gör aldrig en intervju utan förberedelse. Hundratusentals människor kommer kanske att läsa dina ord eller lyssna till vad du säger. Och internet never forgets. Därför är det smart att tänka igenom vad du vill säga, eller hur?

2. En intervju är inget läxförhör. Fokusera på att förbereda dina budskap, inte på att plugga in alla detaljer. Dessutom kan du inte veta vad journalisten faktiskt kommer att fråga om. Men du kan repetera och lära dig dina budskap.

3. Ställ alla eventuella krav och önskemål före intervjun. Du kanske ska tala om ett tekniskt komplicerat eller känsligt ämne och därför endast vill medverka om du får se korrektur på texten före publicering. Säg då det. Före intervjun. Rent juridiskt har en intervjuperson få rättigheter att granska eller påverka en text eller ett inslag, men i praktiken är möjligheterna ofta rätt goda.

4. Välj rätt klädsel och plats för intervjun. Det är stor skillnad på att välja att intervjuas under kristallkronorna på Grand Hôtel eller på McDonalds. Det säger något om den som intervjuas. Allt kommunicerar. Även din klädsel. Utnyttja detta till din fördel.

5. Var beredd att bli filmad. I dag gör nästan alla redaktioner rörligt bildmaterial. Det betyder att du kan få göra en teve-intervju även för till exempel en nyhetsbyrå eller kanske en radiostation. Om du tänker filmad intervju när du förbereder budskap, klädsel och miljö fungerar det för alla andra medier också. Men inte tvärtom.

6. Berätta det viktigaste direkt. Att vänta på att få en fråga som du kan matcha med ditt budskap är sällan en framgångsrik strategi. Då är risken överhängande att du får stå kvar med dina fina budskap medan journalisten redan är på väg tillbaks till redaktionen.

7. Försök inte härma papegojpolitiker på teve. Du vet såna som inte svarar på frågorna utan bara upprepar samma inövade talepunkt gång på gång. Istället ska du både respektera och hantera frågorna du får och föra fram dina budskap. Låter det svårt? Det är det. Tur att det finns experter som lär ut hur man gör.

8. Upprepa dina viktigaste budskap. En intervju är en konstruerad, onormal situation. Det betyder att du kan – och bör – göra saker som du inte gör till vardags. Till exempel säga samma sak flera gånger. Repetition ökar möjligheten att ditt budskap kommer med även i den färdigredigerade intervjun. Men var försiktig med detta i direktsändning. Och kom ihåg papegojan från punkten ovan.

9. Var engagerad! Gör gärna testet att slå av ljudet och zappa mellan kanalerna på teven i kväll. Vem vill du lyssna på? Den som ser engagerad ut, inte sant? Om inte du visar att du har något viktigt och spännande att berätta är det svårt att vinna publikens öron och hjärtan.

10. Håll dina budskap korta och sätt punkt i tid.

niclas

SKRIVEN AV

NICLAS LÖVKVIST, senior rådgivare & vd

GDPR på Agency

GDPR på Agency

Agency vill kunna skicka de bästa nyheterna och inbjudningar till dig och för detta behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter. Om du inte vill ta del av nyheter och inbjudningar får du gärna kontakta info@agency.se. Vill du däremot fortsätta att få information från oss behöver du inte göra något, men vi rekommenderar dig att fortsätta läsa här.

Agency använder dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR): Vi samlar inte in mer information än vad som behövs, vi har inte kvar information längre än nödvändigt och vi använder inte dina personuppgifter till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Vi säljer inte heller vidare uppgifter till tredje part och du kan alltid begära att de uppgifter vi har om dig raderas/kompletteras när du önskar.

Vi sparar följande personuppgifter för att kunna skicka ut nyheter och inbjudningar till evenemang eller seminarium:

– För- och efternamn
– Telefonnummer
– E-postadress
– Företag
– Titel

REKRYTERING
Du kan alltid känna dig trygg när du söker jobb hos oss. Vi hanterar och förvarar dina personuppgifter tryggt på en server som enbart rekryteringsansvariga har åtkomst till. Vi sparar inte heller dina uppgifter längre än nödvändigt.

Har du frågor kring Agencys behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som eventuellt finns registrerade kring dig eller om du vill bli raderad, vänligen kontakta Peter Larsson, peter@agency.se. Du har även rätt att kontakta tillsynsmyndigheten för GDPR. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

peter

SKRIVEN AV

PETER LARSSON, BYRÅCHEF & PROJEKTLEDARE

AR – här för att stanna?

AR – här för att stanna?

Agencys projektledare Dian Martinez Valencia delar med sig av ett par tankar kring augmented reality (AR), som spås bli en av årets starkaste digitala trend. Håller du med?

Sommaren 2016 drabbades världen av total Pokémon Go-hysteri. En hysteri som även nådde Sverige. Själv var jag en av dem som under en (kort) period jagade animerade monster på Stockholms gator och torg. Mobilspelet byggde alltså på den nya digitala tekniken augmented reality (AR), som gör det möjligt att addera virtuella inslag till vår nuvarande verklighet. Därav augmented reality, det vill säga förstärkt verklighet.

Lika snabbt som spelet blev en världsnackis hann vi också tröttna på att jaga Pokémons. Men den nya tekniken visade prov på sin genomslagskraft. Något som troligtvis kommer bli ännu tydligare i år. Den spaningen har i alla fall trendanalysföretaget Docere gjort i sin årliga trendrapport. Deras analys är att framförallt AR kommer att förändra shoppingupplevelsen. Exempel på aktörer som varit snabba på att anamma denna teknik är exempelvis IKEA och Amazon. De har utvecklat appar som hjälper konsumenter att prova produkter ur deras sortiment i förstärkt verklighet.

Som kommunikatör och marknadsförare tycker jag att det är särskilt spännande med  möjligheter som sträcker sig bortom produkt- och tjänsteutveckling. Många av dagens AR-appar fyller framförallt praktiska behov, så som att prova kläder, möbler och mäta objekt. Jag tror dock att AR kommer användas i större utsträckning när vi kommunicerar med varandra. Fram till i dag har det mest använts i bland yngre på Snapchat. Men nu börjar tekniken bli mer tillgänglig för den breda massan.

I höstas lanserade Apple exempelvis sin nya funktion Animojis till iPhone X och Huawei möjliggjorde AR-filter direkt i kameran i samband med sin senaste mjukvaruuppdatering på sina senaste telefoner. Facebook öppnar också upp för nya AR-möjligheter genom en öppen AR-plattform, Facebook AR Studio, så att utvecklare kan skapa egna filter. Plattformen har bara varit öppen i dryga två månader, men jag är övertygad om att våra Facebook-flöden snart kommer översvämmas med AR-filter och animeringar av olika slag.

"Jag tror dock att AR kommer användas i större utsträckning när vi kommunicerar med varandra. Fram till i dag har det mest använts i bland yngre på Snapchat. Men nu börjar tekniken bli mer tillgänglig för den breda massan."

Dian Martinez Valencia, Projektledare

Så, är AR bara en fluga eller är tekniken här för att stanna? Pokémon Go-febern varade ju bara i ett par veckor. Jag konstaterar istället att i den snabba takt som den digitala utvecklingen sker just nu så är ingenting konstant.

Dian

SKRIVEN AV

Dian Martinez Valencia, Projektledare